A fost revizuit Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 2.1 A – Microîntreprinderi a POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul nr. 3242 / 20.12.2016, de modificare a Ghidului specific aferent Priorității de Investiții 2.1A – Microîntreprinderi a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Modificările vizează secțiunea 4 „Completarea cererii de finanțare” a Ghidului specific, Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare, cât și modelul orientativ al Contractului de finanțare. Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, au fost reformulate clauzele contractuale în vederea corelării obligațiilor privind asigurarea transparenței și a confidențialității informațiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Restul condițiilor și prevederilor Ghidului specific rămân neschimbate.