A inceput si procesul de depunere a proiectelor pentru reabilitarea drumurilor din Regiunea Centru din fondurile POR 2014-2020

Aproape 500 de km de drumuri judetene se vor reabilita in judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu in urmatorii ani din fondurile alocate Regiunii Centru prin Programul Operational Regional 2014-2020. Fondurile necesare sunt alocate prin Axa Prioritara 6, Prioritatea de Investitii 6.1, ADR Centru gestionand un buget de 109,84 milioane euro pentru finantarea proiectelor. Primele proiecte depuse spre finantare in Regiunea noastra sunt din judetul Sibiu si vizeaza reabilitarea drumurilor judetene care fac legatura dintre arterele rutiere deja reabilitate prin POR 2007-2013 si Autostrada A1.

Prin fondurile alocate de Axa Prioritara 6 se vor finanta investitiile ce vizeaza modernizarea sau reabilitarea retelei de drumuri judetene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta, cu reteaua TEN-T. Proiectele de la nivelul Regiunii Centru trebuie sa prevada activitati de modernizare si reabilitare pentru cresterea vitezei, sigurantei rutiere, si a portantei unui drum judetean continuu sau tronson de drum judetean, precum si investitii destinate sigurantei rutiere. Lucrarile de modernizare finantate presupun si crearea de trotuare, piste de biciclete si refugii in localitati, iar Consiliile Judetene trebuie sa asigure trecerea cursiva a unui drum prin mai multe judete. Potentialii solicitanti ai acestor fonduri sunt doar consiliile judetene, fie individual, fie in parteneriat sau asociere cu alte consilii judetene si/sau primarii de municipii, orase si comune. Majoritatea dintre aceste Unitati Administrativ-Teritoriale au deja studiile de fezabilitate facute, iar perioada de depunere a proiectelor a demarat in 16 mai 2016, ora 12.00, pe o perioada de 6 luni, pana in 16 noiembrie 2016, ora 12.00. Apelul de proiecte va fi deschis pana in momentul in care valoarea solicitata a proiectelor depuse depaseste nivelul de 50% peste alocarea financiara regionala, dar nu mai tarziu de data limita de inchidere a apelului de proiecte.

Conform specificatiilor acestei axe prioritare, investitiile in dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport regionala au fost deja analizate si prioritizate, pornind de la necesitatile economico-sociale cuprinse in Planul Regional de Dezvoltare si corelate cu Master Planul de Transport al Romaniei. Discutii de stabilire a listei de proiecte prioritare ce vor fi finantate pe aceasta axa au avut loc in perioada 2013-2015, intre cele 6 consilii judetene din Regiunea Centru si ADR Centru. In urma acestor intalniri, a fost stabilita si aprobata de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru, o lista de 13 cereri de finantare ce se vor depune spre finantare, cu o valoare totala estimata la 181,24 milioane euro. Un proiect trebuie sa aiba o valoare  minima eligibila de 1 milion de euro si nu poate depasi valoarea de 50 milioane euro. Exceptie sunt proiectele in parteneriat unde valoarea maxima eligibila este de 69,50 milioane euro. Co-finantarea care trebuie asigurata de catre solicitantii de fonduri este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Pentru perioada de programare 2014 – 2020, Consiliul Judetean Sibiu a depus, in cadrul Prioritatii de Investitii 6.1. doua proiecte privind reabilitarea infrastructurii rutiere, dupa cum urmeaza:  Modernizarea DJ 106B de la A1-Ocna Sibiului, pana la Tapu si Modernizarea  DJ 141, de la Medias pana la Barghis. Cele doua cereri de finantare au ca valoare eligibila o suma de circa 210 milioane lei, inclusiv TVA. In perioada de programare 2007 – 2013, Consiliul Judetean Sibiu a derulat 5 investitii cu finantare europeana in cadrul POR 2007 – 2013,  a caror valoare totala se ridica la suma de aproximativ 150 milioane lei. Aceste investitii au urmarit Modernizarea DJ 106 Sibiu–Agnita; Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106E Jina-Sugag; Modernizarea DJ 106D Rasinari-Orlat; Modernizarea DJ 105G Sadu–Riu Sadului–Sadurel, precum si Modernizarea DJ 142E Dirlos– Hoghilag–DN 14.

Pe site-ul coordonat de ADR Centru pentru POR 2014-2020 (http://regio-adrcentru.ro/) se gaseste harta care include localizarea geografica a drumurilor din Regiunea Centru propuse spre finantare.