Acțiuni pentru dezvoltarea turismului și reabilitarea patrimoniului cultural

În prezența a 50 de invitați din Regiunea Centru, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat marţi, 12 noiembrie 2019, la Complexul Balnear Jasmine din Ocna Sibiului, o dezbatere pe tema nevoilor actuale şi viitoare de dezvoltare a turismului în Regiunea Centru. Evenimentul a reunit reprezentanţii Grupului de lucru al proiectului InnovaSPA – ”Servicii inovatoare de sănătate în regiuni balneare”, precum și membri ai Grupului de lucru tematic: Turism și patrimoniu cultural constituit ca grup tematic pentru elaborarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru (PDR Centru) pentru perioada 2021-2027.

Întâlnirea reprezintă și o oportunitate de a contribui la conturarea nevoilor şi a tipurilor de intervenții care necesită finanțare în perioada 2021-2027, din fondurile alocate Obiectivului 5 al Politicii de Coeziune: ”O Europă mai apropiată de cetăţenii săi”, pentru domeniile turism şi patrimoniu cultural.

Prima parte a evenimentului va fi dedicată prezentării turismului și balneologiei în Regiunea Centru și prezentării inițiativelor ADR Centru dedicate îmbunătățirii politicilor care sprijină dezvoltarea turismului în Regiunea Centru.

Cea de a doua parte a evenimentului va fi dedicată dezbaterii direcțiilor de finanțare pentru perioada 2021-2027 din Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru. Pe parcursul întâlnirii veţi avea posibilitatea să participaţi la atelierele de lucru pentru identificarea nevoilor, măsurilor şi ideilor de proiecte care se vor regăsi în Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru şi pe baza cărora ADR Centru va face propuneri pentru alocarea de fonduri în perioada 2021-2027, la nivelul Regiunii Centru, din fondurile distribuite de Uniunea Europeană Statelor Membre.

Pe parcursul celor aproape 5 ani de implementare a inițiativei InnovaSPA (Iunie 2018 –  Noiembrie 2022), partenerii proiectului vor identifica, împărtăși și transfera cele mai bune practici și modele de îmbunătățire a politicilor dedicate susţinerii transferului de soluţii inovative în sectorul balnear şi al prevenţiei în sănătate. În acest sens, partenerii proiectului lucrează pe grupuri de lucru la nivel regional, alături de care vor crea și implementa planuri de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor de finanțare disponibile la nivelul regiunilor participante, care vor include acţiuni specifice privind implementarea de soluţii inovatoare în domeniul balnear şi al prevenţiei în sănătate.

Instrumentul politic pe care ADR Centru își propune să îl modifice și îmbunătățească ca urmare a implementării acestui proiect este Axa Prioritară 1 a Programului Operațional Regional 2014-2020 –Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de Investiţii 1.1 – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării, în special prin crearea mediului adecvat dezvoltării prin inovare a IMM-urilor din sectorul balnear şi medical.

„În Regiunea Centru vrem să păstrăm intactă bogăția patrimoniului, pentru a-l reda, nealterat, cetățenilor. Pe de altă parte, avem și o componentă extraordinară din punct de vedere balneo-turistic, regiunea noastră fiind între primele din Europa din punctul de vedere al resurselor de izvoare de ape minerale. Lipsește însă infrastructura, cu toate că numărul de turiști a crescut constant în ultimii ani. De asemenea, ne preocupă corelarea și integrarea programelor și proiectelor, pentru că întreg ansamblul ofertei turistice trebuie să se dezvolte armonios, pe baza unor politici publice bine definite.

Pentru stațiunile  turistice sunt semnate acum șapte contracte de finanțare, în valoare de circa 87 milioane lei. Pentru salvarea restaurarea, protecția şi conservarea obiectivelor turistice din regiune finanțăm 32 de proiecte, cu fonduri nerambursabile de peste 157 milioane lei. Odată finalizate, aceste proiecte se vor alătura celor 25 de obiective deja reabilitate și redate circuitului național și internațional – cetăți, biserici evanghelice, catedrale și muzee – care fac din Regiunea Centru un loc cu totul unic în Europa. La acestea se adaugă investițiile din domeniul privat, în structurile de primire turistică, unde s-au creat sute de noi locuri de muncă, folosind peste 350 milioane lei.

Acum trebuie să corelăm toate aceste investiții cu necesitățile și posibilitățile reale de dezvoltare, identificate de partenerii noștri, pentru următoarea perioadă de finanțare”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

La Ocna Sibiului, pe de altă parte, ADR Centru susține investiții pentru reabilitarea infrastructurii locale, în vederea dezvoltării durabile a turismului. Este vorba de concretizarea cererii de finanțare cu denumirea ”Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului”, în valoare totală de aproape 20 milioane lei, prin care se vor realiza investiții în reabilitarea unor drumuri din această stațiune turistică și se vor realiza amenajări specifice activităților de agrement pe o suprafață de aproape patru hectare, finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Reamintim faptul că PDR Centru este principalul document de planificare şi programare realizat la nivel regional şi aprobat de către factorii de decizie din Regiunea Centru şi care stabileşte direcţiile strategice, priorităţile de dezvoltare precum şi mecanismele de finanţare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare asumate. Totodată, PDR Centru este documentul care justifică necesarul de finanţare la nivel regional, pe tipuri de intervenţii, din fondurile alocate României din Politica de Dezvoltare Regională şi Coeziune. PDR Centru este elaborat într-un cadru partenerial larg care cuprinde un Comitet Regional de Planificare, definit ca structură cu rol consultativ a Consiliului de Dezvoltare Regională precum şi  şase grupuri de lucru judeţene şi şapte grupuri tematice.