ADR Centru a demarat intalnirile de lucru pentru elaborarea Concept Note-ului Regional

Pentru dezvoltarea mediului construit sustenabil, temele de mare interes sunt valorificarea optima a deseurilor, calitatea materialelor de constructii si cresterea eficientei energetice

In 15 septembrie 2016 ADR Centru a organizat, la Alba Iulia, prima sesiune de discutii cu reprezentantii grupurilor tematice pentru elaborarea documentului de planificare Concept Note Regional, ca urmare a intalnirii de lucru regionale, desfasurate in luna iulie 2016. Acest document strategic este important pentru implementarea Axei Prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic prin POR 2014-2020. Prin intermediul acestei Axe Prioritare se vor finanta activitatile specifice pentru dezvoltarea entitatilor de inovare si transfer tehnologic, implicit si a centrelor de competenta, in concordanta cu Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare si cu Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru.

Sesiunea de la Alba Iulia s-a referit la Mediul construit sustenabil, un domeniu de mare interes pentru Regiunea Centru. Circa 40 de participanti au discutat despre temele importante privind identificarea de solutii curate, eficiente, fezabile si acceptabile la nivel economic si social pentru producerea si consumul de energie. Aceasta reprezinta, in fapt, principala prioritate strategica de dezvoltare a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. In cadrul intalnirii a rezultat faptul ca, pentru a avea un mediu construit sustenabil, sunt necesare masuri concrete pentru reducerea necesarului de energie in tot ceea ce reprezinta constructiile si amenajarea urbana. Aceasta reprezinta, in fapt, principala prioritate strategica de dezvoltare a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Pentru a avea un mediu construit sustenabil sunt necesare masuri pentru reducerea necesarului de energie in mediul construit, prin: reducerea pierderilor nejustificate de energie (respectiv prin imbunatatirea calitatii constructiilor utilizand materiale de constructii cu performante termotehnice superioare si prin implementarea solutiilor de proiectare bazate pe utilizarea pasiva a energiei solare, utilizarea sistemelor de management energetic a cladirii); precum si prin reducerea contributiei mediului construit la poluare, prin utilizarea eficienta  a energiei si prin introducerea sistemelor de conversie a surselor regenerabile de energie.

  ”In cadrul acestei prime intalniri din seria evenimentelor destinate pregatirii accesului la finantare pentru dezvoltarea structurilor de transfer tehnologic ni s-a confirmat interesul de care acest domeniu se bucura in randul actorilor din Regiunea Centru. Prezenti la intalnire, reprezentantii institutelor de cercetare, ai universitatilor, ai administratiei publice locale si ONG-urilor, precum si din mediul de afaceri regional, au dezbatut, alaturi de expertii Agentiei, punctele de referinta pentru domeniul de specializare inteligenta „Mediul construit sustenabil”, cu scopul de a genera o mai buna delimitare a domeniului, precum si pentru a sustine o mai buna concentrare a eforturilor de dezvoltare. Din discutii a reiesit ca temele de interes regional pentru „Mediul construit sustenabil” sunt valorificarea mai buna a deseurilor, cresterea calitatii materialelor de constructii si imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor administrative si rezidentiale. Este de asteptat ca aceste teme sa se transforme in proiecte care sa realizeze, cu ajutorul fondurilor disponibile in cadrul Axei Prioritare 1 din POR 2014-2020, transferul de tehnologie si de cunoastere, dinspre cercetare spre antreprenoriat”, a declarat, dupa incheierea intalnirii, domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

ADR Centru va organiza mai multe intalniri de lucru cu reprezentantii administratiei publice locale, de la nivel judetean si municipal, ai universitatilor si mediului de afaceri, dar si ai structurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT) acreditate, sau care vor fi acreditate pana la finalizarea proiectelor, ai parcurilor stiintifice si tehnologice acreditate conform legislatiei in vigoare, cat si cele care se vor infiinta, pentru identificarea si analizarea posibilelor intentii de proiecte de la nivel regional. Temele dezbatute si propunerile participantilor vor fi centralizate in cadrul documentului de planificare denumit Concept Note-ul Regiunii Centru (Documentul Cadru pentru Strategia de Cercetare si Inovare Regionala pentru Specializare Inteligenta). Acest document va fi realizat printr-un larg parteneriat cu actorii relevanti ai autoritatilor publice locale, ai mediului academic, institutelor de cercetare, entitatilor de transfer tehnologic si mediului de afaceri. In urma actualizarii Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru, Concept Note-ul regional va reflecta, in rezumat, prevederile acesteia, respectiv va fundamenta domeniile de specializare inteligenta, in sensul orientarii acestora catre sectoare economice clare si catre anumite tipuri de servicii.

  Prin intermediul Axei Prioritare 1, Programul Operational Regional 2014-2020 acorda sprijin pentru investitii in:

  • crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), inclusiv parcuri stiintifice si tehnologice, respectiv constructia, modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente  si software necesare;
  • achizitionarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanta specializata in afaceri;
  • investitii pentru IMM in vederea implementarii unor rezultate al cercetarii – inovarii in parteneriat cu un ITT.

Pentru Prioritatea de Investitii 1.1 din cadrul POR 2014-2020, Regiunea Centru dispune de o alocare financiara de 29,10 milioane euro, din care 24,26 milioane euro din FEDR si 4,84 milioane euro contributie nationala.

Calendarul reuniunilor de lucru ale grupurilor tematice pentru elaborarea Concept Note-ului Regional este publicat pe paginile de internet www.regio-adrcentru.ro si www.adrcentru.ro.

 

Alba Iulia, 16.09.2016