ADR Centru și administraţia publică locală din județul Covasna au discutat despre modul de pregătire a proiectelor finanțabile prin POR 2014-2020

La solicitarea Consiliului Județean Covasna, ADR Centru a organizat recent, la Sfântu Gheorghe, o şedinţă de lucru privind pregătirea proiectelor finanțabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere faptul că, în prezent, sunt deschise sesiuni de depunere în cadrul mai multor axe prioritare ale Programului Operațional Regional 2014-2020, reuniunea de lucru a urmărit să informeze reprezentanții administrației publice locale din județul Covasna despre cerințele specifice din Ghidurile Solicitantului și să furnizeze informații clare pentru pregătirea cererilor de finanțare. Acțiunile preventive sunt cu atât mai importante cu cât, pentru unele dintre apelurile competitive lansate până în prezent, cererile de finanțare respinse sau retrase nu pot fi redepuse în cadrul aceluiași apel.

Întâlnirea de la sediul CJ Covasna, a fost coordonată de domnul Sándor Tamás, Președintele Consiliului Județean și la discuții au participat vicepreședintele CJ, Lászlo Henning, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Antal Arpad, precum și primarii din Târgu Secuiesc – Tibor Bokor și Covasna – Gyero Jozsef. Echipele tehnice din Consiliul județean și cele 3 primării menționate, care au ca misiune să pregătească proiectele cu finanțare europeană, au dezbătut alături de conducerea și experții ADR Centru, modalitatea de pregătire și cerințele noi privind evaluarea proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020. Practic, reprezentanții administrației au subliniat care sunt problemele întâmpinate în pregătirea cererilor de finanțare, depuse până în momentul de față. Au fost analizate aspecte legate de pregătirea de proiecte finanțabile prin POR 2014-2020, cu accent pe Axele Prioritare 3, 4, 5, 6 și 7. Consecventă misiunii sale, echipa ADR Centru a insistat pe identificarea modului cum potențialii beneficiari de fonduri pot fi sprijiniți pentru a pregăti documentațiile necesare pentru proiectele ce vor fi depuse spre finanțare. Cele mai importante dezbateri le-au generat pregătirea de proiecte pe Axa prioritară 4, pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile, dar și pentru pregătirea proiectelor destinate investițiilor în drumurile județene, de către CJ Covasna, sau în pregătirea proiectelor pentru investiții în stațiunile turistice.

  ”Suntem deciși să facem tot ceea ce depinde de instituția noastră pentru a sprijini potențialii solicitanți de fonduri, ca ei să-și pregătească proiecte bune, conforme cu cerințele din ghidurile de finanțare. Totuși, trebuie ca problemele pe care le semnalează să fie bine receptate, inclusiv la nivelul Autorității de Management, de aceea vom dezbate multe aspecte similare și în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională. Am avut discuții detaliate cu privire la aspectele care pot duce la respingerea proiectelor, corelat cu faptul că procedurile în vigoare în acest moment nu permit redepunerea proiectelor pe apelurile competitive. Este nevoie de flexibilitate și de o mai bună conlucrare, de aceea vom analiza acele probleme care pot fi evitate pentru fazele incipiente, cum este cea de conformitate, cu anumite abordări formale, ce pot fi remediate fără a afecta competitivitatea proiectului. Vom căuta cele mai bune metode să sprijinim partenerii noștri, care sunt și beneficiarii cei mai importanți ai proiectelor pe care le gestionăm, astfel încât programul să se deblocheze și să contractăm cât mai multe cereri de finanțare, cât mai repede posibil”, a declarat, după întâlnirea de la Sfântu Gheorghe, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Alba Iulia, 19.09.2016