AMPOR a lansat spre consultare publica conditiile specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitii 2.1 – microintreprinderi si in cadrul axei 6. Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala

In 31 iulie 2015, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat in consultare publica doua Ghiduri pentru POR 2014-2020. Este vorba despre:

  • Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 2.1, intitulat Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 2 „Imbunataţirea competitivitaţii intreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microintreprinderi. [Detalii]
  • Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 6.1, intitulat “Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 6 Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitie 6.1 Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”. [Detalii]

Eventualele observatii sau comentarii la Ghiduri se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro , pana la data de 30 august a.c., ora 16.00.

Versiunea finala pentru aceste ghiduri va fi publicata la finalizarea procesului de consultare publica.
In utilizarea Ghidurilor specifice, prevederile lor se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 – 2020″.