Aproape 21 milioane euro pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din orașele mici și mijlocii

Peste 50 de reprezentanți ai primăriilor de orașe mici și mijlocii din Regiunea Centru au participat la Alba Iulia, la evenimentul de lansare a Axei prioritare 13.1 din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Publicat în urmă cu o săptămână, ghidul specific al axei oferă primăriilor circa 30 de zile pentru a-și pregăti proiectele de depunere. Depunerea și solicitarea de finanțare prin ADR Centru începe cu data de 30 aprilie și este posibilă până în 30 august 2018, principiul acordării fondurilor fiind ”primul venit, primul servit”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat, în data de 28.03.2018, versiunea finală a Ghidului specific pentru Obiectivul Specific 13.1 „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”, din cadrul Axei Prioritare 13 a POR 2014-2020. Cererile de finanțare se pot depune, prin intermediul aplicației electronice MySMIS, de orașele sau municipiile ce au sub 100.000 de locuitori (cu excepția municipiilor reședință de județ), dar și parteneriate dintre aceste, sau cu instituții publice ori cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Primăriile din cele șase județe ale Regiunii Centru, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, au la dispoziție un buget de 20,90 milioane euro, un proiect putând avea o valoare totală eligibilă de minimum 100.000 euro și de maximum 5 milioane euro. Solicitantul de fonduri (primăria) trebuie să contribuie la proiect cu minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile solicitate ca finanțare. Din bugetul alocat acestei axe sunt finanțate activități integrate și complementare, din cadrul categoriilor A „Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative” (valoarea lor trebuie să fie de minimum 50% din valoarea eligibilă a cheltuielilor privind investiția de bază a proiectului) şi B „Îmbunătățirea spațiilor publice urbane” (valoare de maximum 50% din valoarea eligibilă a cheltuielilor privind investiția de bază a proiectului). Toate activitățile eligibile pot fi realizate și pe teritoriul satelor aparținătoare ale orașelor/ municipiilor.

”Această Axă 13  a fost concepută și integrată în Programul Operațional Regional 2014-2020, doar anul trecut, programul având inițial 12 axe. Axa a fost stabilită ca urmare a nevoii masive de fonduri pentru orașele mici, care au, la fel ca și orașele mari sau municipiile reședințe de județ, infrastructură rutieră, parcuri, spații verzi, centre sociale sau educaționale degradate, dar care, spre deosebire de celelalte municipalități, nu au linii de finanțare europene dedicate. Prin POR 2014-2020 s-a alocat, până la lansarea acestei axe, buget pentru modernizarea infrastructurii rutiere a drumurilor județene, sau pentru dezvoltarea urbană a municipiilor reședință de județ. Acum, prin bugetul alocat axei 13, se vor finanța proiectele orașelor mai mici care au ca scop dezvoltarea spațiului urban și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din orașe, și nu numai” , a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

În cadrul acestui apel fiecare cerere de finanțare trebuie să se conțină obligatoriu două tipuri de activități eligibile, integrate și complementare, din cadrul categoriilor A și B.  În cadrul categoriei A sunt incluse activități eligibile privind construirea/ extinderea/ finalizarea/  modernizarea/ reabilitarea/ dotarea clădirilor în care se desfășoară sau se vor desfășura activități sociale, educaționale,  culturale şi recreative (centre sociale de zi, cantine sociale, locuințe sociale, clădiri cu funcții culturale și/ sau recreative, infrastructură educațională – creșe, grădinițe, infrastructura pentru învățământul general obligatoriu).

În cadrul categoriei B sunt sprijinite activități eligibile privind construirea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane (drumuri publice  din limitele administrative ale UAT oraș/ municipiu, indiferent de categoria funcțională, zone pietonale, parcuri, scuaruri, grădini publice, alte zone cu spatii verzi, facilități sportive și recreaționale de mici dimensiuni, pergole, alei, monumente de for public, sisteme de supraveghere video, rețele aferente serviciilor de utilități publice, parcări de mici dimensiuni care deservesc investițiile realizate prin proiect, sisteme wi-fi, etc.)

Mai multe detalii despre apelul de proiecte și Ghidul specific sunt disponibile pe pagina de internet a POR 2014-2020 în Regiunea Centru, http://regio-adrcentru.ro, la secțiunea Prezentare Regio 2014-2020/ Axa Prioritară 13.