Au fost lansate Ghidurile specifice aferente Axei Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014 – 2020

În 21 iulie 2017 a fost aprobată versiunea finală a Ghidurilor specifice ale Axei Prioritare 4 –  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Depunerea proiectelor se va face în perioada 21.08.2017, ora 10.00 – 31.12.2018, ora 10.00, utilizând sistemul electronic MySMIS.

De asemenea, a fost publicat centralizatorul răspunsurilor la întrebările, propunerile și observațiile primite asupra versiunii supuse consultării publice pentru Ghidul specific aferent PI 4.1 – mobilitate urbană.

[Pentru detalii consultati sectiunea Ghiduri deschise depunerii]