Au fost modificate Ghidurile specifice pentru POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinele de modificare şi înlocuire a modelului orientativ a Formei de contract de finanțare pentru Ghidurile specifice aferente următoarelor Priorități de Investiții ale Programului Operațional Regional 2014-2020:

5.1  Patrimoniu cultural – versiune revizuită conform Ordinului MDRAP nr. 3243 / 20.12.2016

5.2  Regenerarea mediului urban –conform Ordinului MDRAP nr. 3241 / 20.12.2016

7.1 Infrastructură de turism în cadrul stațiunilor turistice –conform Ordinului MDRAP nr. 3244 / 20.12.2016

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, au fost reformulate clauzele contractuale în vederea corelării obligațiilor privind asigurarea transparenței și a confidențialității informațiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidurile specifice rămân neschimbate.