Biserica Evanghelică fortificată din Seliștat-Brașov va fi reabilitată cu fonduri REGIO

ADR Centru continuă  semnarea contractelor de finanțare cu fonduri nerambursabile REGIO 2014-2020 pentru completarea portofoliului regional de obiective istorice și culturale care vor atrage turiștii și vor îndemna localnicii să găsească noi oportunități în zona rurală a Regiunii Centru. Ieri, la sediul Agenției a fost semnat cel de-al douăzecilea contract de finanțare semnat la nivelul Regiunii Centru pe prioritatea de investiții 5.1 a POR 2014-2020, care vizează ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”. Este vorba de reabilitarea Bisericii Evanghelice Fortificate din satul Seliștat, comuna Șoarș, județul Brașov, pentru care a fost semnat contractul de finanțare în valoare totală de 1,336 milioane lei.   

Cererea de finanțare pentru Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic al Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate Seliștat”, prevede că lucrările de amenajare vor dura maxim 30 luni de la data semnării contractului de finanțare, iar suma nerambursabilă solicitată de beneficiarul Parohia Evanghelică C.A Seliștat este de 1,296 milioane lei, alocate din FEDR și bugetul de stat. Diferența dintre cele două sume de mai sus reprezintă cofinanțarea ce va fi asigurată de către beneficiar, la cheltuielile eligibile și neeligibile. Semnarea contractului de finanțare a avut loc în prezența reprezentanților beneficiarului și ai consultantului, iar domnii Johannes Klein, împuternicit din partea Parohiei Evanghelice și Simion Crețu, director general ADR Centru, au parafat înțelegerea scrisă prin care se atrag fonduri nerambursabile europene într-o comună aflată la granița județelor Brașov și Sibiu, practic la o distanță aproape egală, de circa 100 km, față de fiecare din cele două municipii reședință ale acestor județe.

Prin această investiție se urmărește creșterea atractivității turistice a zonei prin punerea în valoare și utilizarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Ansamblul Bisericii Fortificate Seliștat și introducerea acestuia în circuitul real și virtual. Obiectivele specifice ale proiectului vizează, pe de o parte, lucrări de reabilitare a ansamblului bisericii iar, pe de altă parte, digitizarea obiectivului de patrimoniu, precum și întocmirea și operaționalizarea unui plan de marketing cu acțiuni socio-culturale care să consacre obiectivul de patrimoniu în calitate de centru de atracție turistică și să conducă la creșterea numărului de vizitatori cu circa 20% anual.

Numele german al Șeliștatului – Seligstadt – s-ar traduce ca „orașul fericit”. Departe de a fi un oraș, Seliștatul este un sat pitoresc, ascuns între dealurile din Podișul Hârtibaciului. Biserică evanghelică fortificată de aici pare să păzească satul, cu un aspect de redută, construită în secolul al XIV-lea pe o înălțimea de la marginea satului. Planul inițial de biserică-hală gotică a fost păstrat și după fortificarea din secolul al XV-lea, deși aspectul exterior a fost modificat complet. Nava a fost înălțată cu un etaj de apărare sprijinit pe vechile contraforturi, unite acum prin arcuri, iar deasupra corului s-a construit un bastion cu două etaje de zidărie și o galerie de lemn la ultimul nivel.

Lucrările de intervenție pentru reabilitarea acestui ansamblu au ca scop readucerea întregului sit cel puţin la forma cum arăta în timpul sfârșitului de secol XIX ca spirit, dar cu clădiri reabilitate și cu un spaţiu urban corespunzător cerinţelor contemporane. Astfel, sunt prevăzute lucrări de asanare, consolidări, lucrări de îndepărtare a umezelii din teren și ziduri, lucrări de reparaţii, întreținere și conservare, lucrări de reabilitare structuri, lucrări de instalații interioare și exterioare, lucrări de amenajări exterioare și mobilier urban.

”Turismul cultural este forma care asigură o mare atractivitate regiunii noastre, fiind practicat de mulți turiști din țară și din străinătate și are un aport esențial în promovarea identității locale. Transilvania abundă în astfel de obiective de patrimoniu și, pe lângă cele 20 de proiecte deja contractate, vom mai semna încă cel puțin 10-11 noi contracte, iar astfel vom da un impuls dezvoltării economiei regională, pe baza oportunităților din turismul rural. Practic, în fiecare județ din regiune avem mai multe contracte de finanțare semnate pe această prioritate și valoarea sumelor totale investite în proiectele de reabilitare a patrimoniului istoric și cultural va depăși 200 milioane lei. Prin investiția care este demarată acum se vor corecta diversele intervenții de-a lungul timpului, care s-au făcut poate mai puțin profesionist, cu materiale incompatibile cu structura, materialele și tehnica de a construi din secolele în care a fost edificat monumentul”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Parohia evanghelică din Seliștat deține un număr important de piese de orfevrărie medievală și barocă de mare valoare, două dintre acestea fiind expuse în Muzeul Brukenthal din Sibiu. În turnul bisericii există un clopot medieval din secolul al XIV-lea și un mecanism de orologiu din secolele XVII-XVIII, nefuncțional. Acoperișurile bisericii și ale bastionului au fost acoperite cu țiglă de tip „coadă de rândunică”, iar coamele șarpantelor navei și corului au fost decorate cu vase-ornament ceramice smălțuite în culoare verde. Pe laturile sudică și vestică ale fostei fortificații se află vechea școală săsească și casa parohială. În prezent, casa parohială este parte a Centrului de Tineret Seliștat, care oferă și posibilități de cazare tip hostel, în fiecare vară populația acestui sat crescând cu câteva sute de tineri interesați să vadă frumusețile Văii Hârtibaciului.