Ce drumuri se vor reabilita la nivelul Regiunii Centru din fondurile POR 2014-2020

S-a lansat apelul de proiecte pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, POR 2014-2020

Aproape 500 de km de drumuri județene se vor reabilita în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu în următorii ani din fondurile alocate Regiunii Centru prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Fondurile necesare sunt alocate prin axa 6, prioritatea 6.1, Regiunea Centru având la dispoziție un buget de 109,84 milioane euro pentru finanțarea proiectelor. Lansarea apelului de proiecte cu publicarea ghidului, a formularului de cerere și a celorlalte documente utile pentru proiectele destinate reabilitării infrastructurii rutiere, a avut loc marți, 15.03.2016 la București.

Prin fondurile alocate se vor finanța investițiile ce vizează modernizarea sau reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T. Proiectele de la nivelul Regiunii Centru trebuie să prevadă activități de modernizare și reabilitare pentru creșterea vitezei, siguranței rutiere, și a portanței unui drum județean continuu sau tronson de drum județean, precum și investiții destinate siguranței rutiere. Lucrările de modernizare finanțate presupun și crearea de trotuare, piste de biciclete și refugii în localități, iar Consiliile Județene trebuie să asigure trecerea cursivă a unui drum prin mai multe județe. Potențialii solicitanți ai acestor fonduri sunt doar consiliile județene, fie individual, fie în parteneriat sau asociere cu alte consilii județene și/sau primării de municipii, orașe și comune.

Contractarea proiectelor se va face pe principiul ”primul venit, primul servit”. Majoritatea consiliilor județene au deja studiile de fezabilitate făcute, iar în aceste 2 luni care mai sunt disponibile până la data de start depunere proiecte, se vor axa pe îmbunătățirea calității proiectelor. Depunerea proiectelor va începe la data de 16 mai 2016, ora 12.00, și va fi deschisă pe o perioadă de 6 luni, respectiv până în 16 noiembrie 2016, ora 12.00. Conform ghidului, cererile de finanțare se vor depune la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din Alba Iulia, într-un singur exemplar, în format tipărit, original, într-un singur colet sigilat. In colet va fi inclus si un CD cu cererea de finanțare si anexele acesteia, scanate, in format PDF. Imediat ce aplicația electronica MySMIS va fi operațională, MDRAP va publica un anunț pe site-ul programului cu noul sistem electronic de depunere a cererilor.

Conform specificațiilor acestei axe prioritare, investiţiile în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport regională au fost deja analizate și prioritizate, pornind de la necesitățile economico-sociale cuprinse în Planul Regional de Dezvoltare și corelate cu Master Planul de Transport al României. Discuții de stabilire a listei de proiecte prioritare ce vor fi finanțate pe această axă au avut loc în perioada 2013-2015, între cele 6 consilii județene din Regiunea Centru și ADR Centru. În urma acestor întâlniri, a fost stabilită și aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru, o listă de 13 cereri de finanțare ce se vor depune spre finanțare, cu o valoare totală estimată la 181,24 milioane euro. Un proiect trebuie să aibă o valoare  minimă eligibilă de 1 milion de euro și nu poate depăși valoarea de 50 milioane euro. Excepție sunt proiectele în parteneriat unde valoarea maximă eligibilă este de 69,50 milioane euro. Co-finanțarea care trebuie asigurată de către solicitanții de fonduri este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Apelul de proiecte este deschis până în momentul în care valoarea solicitată a proiectelor depuse depășește nivelul de 50% peste alocarea financiară regională, dar nu mai târziu de data limită de închidere a apelului de proiecte menționată mai sus.

Harta drumurilor din Regiunea Centru propuse spre finanțare, cu localizarea geografică a acestora.

Alte informații utile:

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite principalele tipuri de acțiuni:

  • modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți – aflate în domeniul public ) care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.
  • construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul județean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză – inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții.
  • construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;

Complementar cu acţiunile principale se pot finanţa şi următoarele sub-acţiuni:

  • construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public pe traseul drumului județean;
  • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști (construire/modernizare trasee pietonale și piste pentru bicicliști acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică
  • realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc.