Centru de zi pentru vârstnicii din Odorheiu Secuiesc, antidot pentru singurătate

Un nou contract de finanțare semnat la sediul ADR Centru aduce vești bune pentru vârstnicii din municipiul Odorheiu Secuiesc. Proiectul ce prevede „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea clădirii CASA SENIORILOR a intrat de azi, 20 martie 2019, la finanțare, urmând a se finaliza până în mai 2021. Fondurile nerambursabile necesare pentru realizarea proiectului sunt alocate din bugetul regional al POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 8.3 A.  Peste două milioane de lei sunt alocate proiectului care are ca obiectiv îmbunătățirea vieții cetățenilor după ieșirea la pensie, o necesitate față de care societatea trebuie să asigure condiții și garanții, astfel încât fiecare vârstnic să poată beneficia de o bătrânețe demnă, care să-i ofere un confort normal după efortul depus de-a lungul vieții.

Prin înființarea unui Centru de zi pentru persoanele vârstnice beneficiarul proiectului, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc va reabilita, extinde și echipa clădirea existentă în municipiul Odorheiu Secuiesc, numită Casa de cultură Sâmbătești, pentru amânarea momentului în care persoana vârstnica își pierde autonomia de deplasare și devine dependentă de ajutorul fizic al altei persoane Această clădire este utilizată în scopuri comunitare, iar prin reabilitare se va asigura un spațiu adecvat activităților persoanelor de vârsta a treia, prin dotarea clădirii conform cerințelor speciale acestei vârste. Proiectul are o valoare totală de 2.200.428,60 lei, din care 2.107.418,77 lei fonduri nerambursabile solicitate, respectiv 98% din valoarea eligibilă a proiectului (cca: 466,532.09 Euro). Investiția vizează modernizarea clădirii din str. Orbán Balázs nr. 100, ce va avea un regim de înălțime P+M, cu o suprafață utilă totală de 455,15 mp, în conformitate cu noile cerințe tehnico-sanitare și de confort. Din bugetul proiectului se vor executa următoarele grupe de lucrări: demolarea anexelor și demolarea parțială a clădirii existente, consolidarea fundației. Extinderea clădirii se va realiza prin construirea unui hol la intrarea principală, amenajarea unor grupuri sanitare în interior, pentru public și personal, mansardarea clădirii, amenajarea unor spații pentru derularea unor activități de servicii sociale, individuale sau de grup și amplasarea unei centrale termice. În incinta curții trotuarele vor fi pavate cu piatra cubică, se vor amenaja spații verzi, vor fi plantați arbori și arbuști și va fi instalat mobilier urban. De asemenea, se vor achiziționa scaune, cu mese pliabile, mobilier de bucătărie, mobilier pentru sala de activități, vestiare, birouri, cabinet medical și altele pentru buna funcționare a unei astfel de instituții. Toate spațiile vor fi prevăzute cu instalații de iluminat și prize conform necesității funcționale.

Fenomenele demografice naționale privind îmbătrânirea populației se manifestă și în Odorheiu Secuiesc. Migrația externă și natalitatea tot mai scăzută constituie principalele cauze care au dus la scăderea și îmbătrânirea populației locale. Se preconizează că ponderea populației de 65 de ani și peste va crește, iar, în mai puțin de două decenii, fiecare al cincilea locuitor va intra în categoria „vârstnicilor”. Pe acest fond, satisfacerea nevoilor sociale a persoanelor vârstnice creează o provocare datorită transformărilor socio-economice naționale si locale. Finanțarea acestui proiect are ca scop creșterea și menținerea participării sociale a persoanelor vârstnice, dar și acordarea de îngrijiri sau recuperarea sănătății și independenței de mișcare a vârstnicilor”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Inițierea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și echipare clădire ”CASA SENIORILOR” (pentru servicii sociale fără cazare destinate grupului vulnerabil persoane vârstnice)” este un element de bază a prevenirii instituționalizării persoanelor vârstnice. Centrul va  asigura implicarea vârstnicilor în activități cu caracter recreativ și socio-cultural, precum și prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între semeni, ce joacă un rol important în menținerea stării lor de sănătate fizică și psihică, prevenind izolarea socială. Centrul de zi va fi un punct de întâlnire, care va facilita contactul direct între persoane vârstnice voluntari activi și persoane vârstnice, care au nevoie de coordonare pentru a ieși din starea de ”a fi dependent de ceilalți”. Prin acest proiect se propune facilitarea serviciilor de tip centru de zi pentru persoanele vârstnice, obiectivul principal fiind implementarea măsurilor de prevenire a instituționalizării. Tipurile de activități propuse spre derulare în cadrul Centrului de zi sunt: activități de socializare, psihologice, ateliere de lucru, activități sportive și recreative.

Motivele pentru care am decis să investim în realizarea acestui proiect sunt solicitările frecvente din partea cetățenilor ce invocă singurătatea, de cele mai multe ori consecință a decesului partenerului de viață sau datorate bolii. Sentimentul marginalizării, inutilității, imposibilitatea de a-și desfășura autonom activitățile cotidiene, imposibilitatea de a accesa diverse servicii, sunt ale motive care au susținut necesitatea de a realiza acest proiect. În prezent, majoritatea persoanelor care necesită sprijin sunt îngrijite de membrii familiei, serviciile profesionalizate fiind relativ reduse. În viitor, familiile vor fi din ce în ce mai puțin în măsură să-și asume aceste sarcini. În condițiile în care ponderea participării femeilor pe piața muncii se va accentua, fenomenul generat de absorbție va avea un efect de recul, limitând posibilitățile de sprijinire a persoanelor vârstnice în familie” a declarat primarul municipiului Odorheiu Secuiesc, domnul Árpád Gálfi.