Consultare publică pentru Ghidul specific aferent ambulatoriilor și UPU – apeluri nefinalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat spre consultare publică Ghidul specific aferent apelurilor de proiecte POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI – Nefinalizate, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate și POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI – Nefinalizate, din cadrul Axei Prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1, Operațiunile A – Ambulatorii și 8.2B – UPU a 2014-2020, a Programului Operațional Regional 2014-2020, apel de proiecte dedicat proiectelor nefinalizate.

Proiect nefinalizat reprezintă un proiect care poate conține mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activități şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puțin unul dintre acestea. Sunt eligibile proiectele pentru care contractul de lucrări este în perioada de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare, în condițiile enunțate în cadrul Ghidului specific.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin aceste apeluri se referă la:

  • Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate screening-ului și radioterapie care deservesc ambulatoriile), inclusiv a celor provenite din reorganizarea/ raționalizarea spitalelor mici, ineficiente.
  • Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și echipamente de imagistică care deservesc UPU).

Solicitanții eligibili sunt:

  1. Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, conform Hotărârii de Guvern nr. 144 din 23 Februarie 2010, privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare
  2. Parteneriate între Ministerul Sănătății și:
  • unitățile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • autorități/ instituții ale administrației publice locale;
  • unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie;
  • orice alte autorități/ instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

În cazul parteneriatului, lider-ul de proiect/ parteneriat va fi Ministerul Sănătății.

Valoarea totală eligibilă a cererilor de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 1.000.000 euro. În ceea ce privește valoarea maximă totală eligibilă, se va avea în vedere alocarea regională şi nu se va depășii valoarea unui proiect „major” așa cum este el definit atât în legislația națională, cât şi în cea comunitară, calculată la cursul inforeuro din luna depunerii.

Eventualele observații și propuneri cu privire la Ghidul specific pot fi transmise la adresele de e-mail regio@mdrap.ro sau info@mdrap.ro, până la data de 25.06.2018.