Consultare publică pentru Ghidul specific aferent Priorității de Investiții 3.1 C – Iluminat public

AMPOR a lansat spre consultare publică, în data de 2 mai 2017, Ghidul specific pentru apelurile de proiecte POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI şi POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, aferente Priorității de Investiții 3.1 C – Iluminat public.

Prin Prioritatea de Investiții 3.1, Operaţiunea C – Iluminat public, se vor sprijini activități/ acțiuni specifice realizării de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban, precum și Municipiul București, definite conform Legii nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată. Investițiile propuse trebuie să se încadreze într-o strategie aprobată de solicitant prin care se urmăreşte reducerea emisiilor de CO2/ eficienţei energetice şi includ măsuri de reducere a consumului de energie în iluminatul public.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise până la data de 16 mai 2017, la adresa de e-mail regio@mdrap.ro.