Consultare publică pentru Ghidul specific aferent învăţământului profesional şi tehnic

AMPOR a lansat spre consultare publică, în data de 13.06.2017, Ghidul specific aferent Obiectivului Specific 10.2 „Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii” din cadrul Axei Prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale” a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Investițiile prevăzute în cadrul OS 10.2 vizează învățământul profesional şi tehnic. Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea unor investiții de tipul   construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale). Apelul se adresează unităţilor administrativ-teritoriale și instituțiilor administraţiei publice locale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020. Valoarea minimă eligibilă  a unui proiect este de 100.000 euro, iar cea maximă de 6.700.000 euro, dar nu va depăşi 30.000.000 lei, calculat la cursul de schimb InforEuro valabil la data depunerii cererii de finanţare.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail regio@mdrap.ro, până la data de 28.06.2017.