Aproape 14 milioane lei, investiții pentru construirea de grădinițe și creșe în șase comune din județele Brașov, Mureș și Sibiu

Cel mai târziu la jumătatea anului 2022, peste 300 de copii – din comunele Beica de Jos, Ideciu, Sâncraiu de Mureș și Zau de Câmpie, din județul Mureș; Prejmer, din Brașov și Brateiu din Sibiu – vor beneficia de o infrastructură educațională de nivel preșcolar și antepreșcolar complet nouă, ca urmare a construirii, cu fonduri nerambursabile REGIO, de creșe și grădinițe. Finanțarea este asigurată prin implementarea proiectelor pregătite de edili, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, destinată investițiilor în infrastructura de educație. Valoarea totală a acestor proiecte este de peste 13,9 milioane lei, din care cea mai mare parte provine din surse europene.

Toate aceste proiecte vin în întâmpinarea necesității adaptării infrastructurii educaționale și presupune fie construirea de creșe, fie a unor grădinițe, toate în mediul rural, acolo unde nu există capacitate de învățământ pentru copii până la 7 ani. Fondurile sunt solicitate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Prioritatea de investiții 10.1 – Investiții în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. În cadrul acestei axe se pune accent pe creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi a învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, fiind vorba de un apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar.

”În condițiile actuale, când datele de la nivel european plasează țara noastră într-un context nu foarte favorabil de educație, este un lucru pozitiv că un număr tot mare de copii din satele Regiunii Centru pot beneficia de rezultatele acestor proiecte. Autoritățile publice locale oferă astfel comunităților noi structuri, moderne, pentru a dovedi părinților că există, la nivel local, interes pentru creșterea calității învățământului. Pentru comunele cu buget mic nu este foarte ușor să susțină aceste proiecte, dar primează importanța oferirii condițiilor mai bune decât acum pentru învățământul primar. Aici este important să ne concentrăm eforturile: să conștientizăm publicului larg de faptul că se încearcă depășirea acestei crize a spațiilor de educație supraîncărcate, prost iluminate și fără dotări.  

În acest sens, asigurarea bazei materiale minime prin clădiri moderne, cu condiții sanitare decente, având dotări corespunzătoare și material didactic potrivit, sunt aspecte la care răspunde programul REGIO. În întreaga regiune avem acum contractate 22 proiecte pentru desfășurarea optimă a actului educațional în domeniul preșcolar și antepreșcolar, a căror valoare totală este de peste 14,5 milioane euro, care se adaugă celor încă 15 proiecte prin care se modernizează tot atâtea școli din învățământul obligatoriu, folosind peste 17 milioane euro. Pe lângă acestea mai avem și inițiativele locale de reabilitare termică a unităților de învățământ, din toate cele șase județe ale regiunii, precum și proiectele de investiții în infrastructura de educație din municipiile reședință de județ. În total, vorbim de sume cumulate de peste 43 milioane euro, pe toate axele și domeniile de intervenție, care trebuie să asigure creșterea calității învățământului în Regiunea Centru” a declarat domnul Simion Crețu , director general ADR Centru.

Descrierea generală a investițiilor preconizate:

Cele șase proiecte vizează construcția de creșe – în comunele Ideciu de Jos și Sîncraiu de Mureș, ambele din județul Mureș – unde vor învăța primii pași în viață 50 de micuți; iar în comunele Prejmer – Brașov, Brateiu – Sibiu și Beica de Jos, Zau de Cîmpie, Ideciu de Jos, din Mureș, se vor construi sau moderniza grădinițe, pentru mai mult de 250 copii. Locațiile unde se vor implementa aceste proiecte aparțin domeniului public din fiecare comună, în Zau de Cîmpie și Prejmer fiind două cazuri particulare. În comuna din Mureș se va demola grădinița veche și pe aceeași locație se va construi un imobil cu capacitate de două ori mai mare, iar în comuna brașoveană actuala grădiniță va fi reabilitată și modernizată.

Toate construcțiile vor fi realizate de așa natură încât să răspundă cerințelor actuale privind îngrijirea copiilor, cu săli dedicate pentru fiecare grupă de copii, cu circuitele funcționale și administrative separate de traseul educațional, precum și cu săli de mese, grupuri sanitare distincte, pentru copii și adulți, dar și spații tehnice, sau adăposturi de protecție civilă.

Detalii privind aceste proiecte – semnate de directorul general ADR Centru, domnul Simion Crețu, cu primarii din: Brateiu, doamna Elena Marian; Beica de Jos, doamna Maria Moldovan; Ideciu de Jos, domnul Lucian Laurean Feier; Zau de Cîmpie, domnul Alexandru Iurian; Sâncraiu de Mureș, domnul Remus Sângeorzan; Prejmer, domnul Constantin Todorică Șerban – se regăsesc în Fișele de proiect, atașate prezentului mesaj de presă.