Dezbateri si solutii pentru imbunatatirea mobilitatii urbane in Regiunea Centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat azi, la Hotel Parc din Alba Iulia, o intalnire de lucru pentru prezentarea aspectelor referitoare la optimizarea mobilitatii urbane prin finantarea, in cadrul prioritatilor de investitii 3.2 si 4.1 ale Programului Operational Regional 2014 – 2020, a investitiilor in infrastructura de transport public urban.

Pornind de la legatura permanenta pe care ADR Centru o are cu toti potentialii beneficiari de fonduri REGIO 2014-2020, care au semnalat, de-a lungul timpului, anumite dificultati intampinate in realizarea contractelor de servicii publice pentru transportul public de calatori, reuniunea de azi a avut ca obiectiv pregatirea potentialilor beneficiari pentru a realiza proiecte dedicate sistemelor de transport urban durabil. Acest lucru se poate realiza prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin asigurarea accesibilitatii la sistemul de transport public si privat pentru toti cetatenii si prin dezvoltarea infrastructurii destinate mijloacelor de transport non-motorizate.

Toti reprezentantii municipiilor si oraselor din Regiunea Centru au fost invitati la acest eveniment, la care au sustinut prezentari doamna Geanina Suditu si domnul Mihai Grecu, reprezentanti JASPERS in Romania. JASPERS este un parteneriat de asistenta tehnica intre Comisia Europeana, Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. Acesta ofera consultanta independenta tarilor beneficiare, pentru a le ajuta sa pregateasca proiecte majore de inalta calitate, care urmeaza sa fie cofinantate din doua fonduri structurale si de investitii ale UE: Fondul european de dezvoltare regionala si Fondul de coeziune. Asistenta oferita de JASPERS poate viza sprijinul pentru pregatirea proiectelor, de la identificare la depunerea cererii pentru finantare din partea UE, evaluarea independenta a calitatii proiectelor, functia de evaluare ulterioara depunerii pentru toate proiectele majore depuse direct la Comisia UE, sarcini orizontale si sprijin strategic, precum si consolidarea capacitatilor, inclusiv un centru de competenta.
Tinand cont de aceste aspecte, dezbaterile de la Alba Iulia au vizat modul de pregatire a Contractelor de servicii publice care respecta Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. Aceste contracte sunt necesare pentru achizitia de vehicule, sau achizitiile derulate pentru modernizarea materialului rulant (pentru tramvaie/trenuri urbane), sau alte investitii potential generatoare de venit in domeniul mobilitatii publice urbane. Intocmirea corespunzatoare a acestor contracte este obligatorie in vederea accesarii finantarilor FESI pentru transportul public urban.

Inainte de discutiile cu expertii JASPERS, referitoare la aspectele privind mobilitatea urbana, ADR Centru a derulat o sesiune de discutii privind stadiul de pregatire a municipalitatilor din cele sase resedinte de judet din Regiunea Centru, in vederea implementarii de proiecte finantabile prin Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile prin POR 2014-2020. La nivelul Regiunii Centru, aceasta axa se adreseaza exclusiv municipiilor resedinta de judet, care vor trebui sa realizeze Strategii Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU), conditie obligatorie pentru obtinerea finantarilor nerambursabile in domeniul dezvoltarii. De asemenea, pe langa acest document strategic, municipiile mai au nevoie si de un Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD), in special pentru obtinerea finantarii pe prioritatea de investitii 4.1 – mobilitate urbana, care are o alocare de 80% din Axa Prioritara 4. Pe langa aceste documente strategice este necesara si elaborarea unui plan de investitii, denumit Document Justificativ pentru FESI 2014-2020, care cuprinde modul de implementare a SIDU si lista proiectelor prioritare care vor fi finantate prin intermediul tuturor fondurilor europene.
In cadrul acestei intalniri s-a convenit urgentarea elaborarii si aprobarii SIDU la nivelul fiecarei municipalitati, urmand ca, ulterior, sa fie semnate Acorduri cadru de delegare a atributiilor intre AMPOR si autoritatea urbana, pentru pregatirea si implementarea proiectelor specifice.