DJ 106B SIBIU-ȚAPU va deveni o conexiune modernă între A1 și DN14B

Un nou proiect de reabilitare a drumurilor județene sibiene prin POR 2014-2020

Județul Sibiu investește în reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de nord a județului, îmbunătățind conectivitatea dintre municipiul reședință și DN 14B, ca urmare a semnării contractului de finanțare pentru reabilitarea DJ 106B, pe traseul A1-Ocna Sibiului-Țapu. Finanțarea pentru proiectul ”Modernizare DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamneș-Soroștin-Țapu” a fost angajată în aceeași zi în care s-a semnat și atragerea fondurilor pentru reabilitarea DJ106 Agnita-Sighișoara. Traseul acestui drum dintre Sibiu și Țapu are 35 km, iar valoarea totală a proiectului este de peste 121 milioane lei. Contractul de finanțare a fost semnat de către Președintele CJ Sibiu, doamna Daniela Câmpean și de către domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, în prezența vicepreședintelui Marcel Constantin Luca, a administratorului public al județului, Sebastian Dotcoș și a primarilor localităților de pe traseul acestui drum.

Inițiatorii proiectului estimează că peste 184.000 persoane din județul Sibiu vor beneficia de reabilitarea acestei artere rutiere, care face conexiunea între Autostrada A1 și DN 14B din partea de nord a județului. După finalizarea lucrărilor, în 30 noiembrie 2021, traficul estimat va depăși valoarea de 3.000 autovehicule/ 24 ore. Valoarea totală eligibilă a acestui proiect este de peste 121,135 milioane lei, din care circa 102,7 milioane lei o reprezintă contribuția europeană, din FEDR, la care se adaugă peste 15,7 milioane lei de la Bugetul de stat, diferența fiind reprezentată de contribuția beneficiarului, CJ Sibiu.

În calitate de beneficiar al proiectului, depus în parteneriat cu administrațiile publice din orașul Ocna Sibiului și comunele Șura Mică, Șeica Mică, Slimnic, Loamneș și Micăsasa, Consiliul Județean Sibiu pornește de la premisa că  drumurile județene au un rol important în dezvoltarea regională, asigurând accesibilitatea localităților și conexiunea cu drumurile naționale, pe de o parte, și cu străzile urbane și drumurile comunale, pe de altă parte. Beneficiarul finanțării urmărește îmbunătățirea infrastructurii rutiere din Regiunea Centru, prin modernizarea drumului județean 106B, pe ruta Autostrada A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Soroștin – Țapu pe baza prevederilor din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 6.1 – ”Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T”. Astfel, acest drum județean va asigura conectarea localităților aflate pe traseu și va crea premisele necesare dezvoltării socio-economică a întregii zone, prin facilitarea mobilității populației și schimbului de mărfuri dinspre și înspre zona traversată de drumul care urmează a fi modernizat.

”Prin implicarea autoritarilor publice de la nivel județean în acest proiect de modernizare și reabilitare a drumului județean, sprijinim îmbunătățirea vieții locuitorilor, dezvoltarea economică locală și regională și înlesnim legăturile dintre zonele urbane și cele rurale. Prin realizarea proiectului se deschid comunele și orașele în vederea atragerii investitorilor în zonă. Astfel, urmărim dezvoltarea economică a orașului Ocna Sibiului și a comunelor adiacente, care pot atrage forța de muncă din zonă, a căror deplasare se va facilita. Drumul județean 106B, în paralel cu DN14, asigură conectivitatea directă cu A1 și Aeroportul internațional Sibiu a zonei din Podișul Târnavelor cuprinsă între Blaj și Copșa Mică-Mediaș”, a declarat doamna Daniela Câmpean, președinte CJ Sibiu.

Prin realizarea proiectului, crește posibilitatea atragerii investitorilor în zona cuprinsă între Valea Târnavelor și Valea Secașelor, pentru a îmbunătăți viața locuitorilor, dezvoltarea economică locală și regională, dar și pentru îmbunătățirea legăturilor dintre zonele urbane și cele rurale. Se dorește accelerarea dezvoltării economice a localităților traversate de DJ106, atrăgând forța de muncă din comunele traversate de drumul județean, ca urmare a creșterii calității condițiilor de deplasare.