Două noi proiecte de drumuri finanțate din fonduri europene pentru județul Harghita

Azi s-au semnat la sediul Consiliului Județean Harghita, două contracte ce asigură finanțarea nerambursabilă din fonduri europene, pentru finalizarea a două drumuri din județul Harghita. Președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Csaba Borbély, alături de directorul general al ADR Centru, domnul Simion Crețu,  au semnat contractele cu o valoare de 13,40 milioane lei pentru reabilitarea drumurilor din județul Harghita. Până la sfârșitul anului 2019, peste 17 km de drum vor fi reabilitați și vor asigura un traseu plăcut celor ce vor să viziteze un județ plin de obiective turistice naturale.  

Fondurile necesare realizării acestor proiecte sunt asigurate din programul derulat la nivel regional de ADR Centru, Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Axa Prioritară 6.1 – Proiecte nefinalizate. Modernizarea sistemului rutier de pe DJ 126 Voșlăbeni – Lăzarea și a drumului județean 123E dintre Miercurea Ciuc și  Păuleni Ciuc, sunt necesare pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți, creșterea vitezei de rulare și creșterea siguranței rutiere.

”Aceste proiecte contribuie la creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea rețelei naționale de drumuri, zonele rurale vizate fiind reprezentate de comunele Voșlăbeni și Suseni și satele Păuleni Ciuc, Șoimeni și Delnița, aparținând comunei Păuleni Ciuc. Drumuri mai bune, realizate prin fonduri europene reprezintă rezolvarea unei probleme importante pentru administrați publică locală, care încearcă, prin diverse proiecte să îmbunătățească condițiile de viață ale celor aproape 4 000 de  localnici ce trăiesc în comunele de pe traseul acestor artere, să reducă cheltuieli care apar în bugetul local. Iar aceste drumuri care se vor finaliza prin contractele de azi se adaugă proiectului de reabilitarea a DJ 131 – DJ 133 pentru care am semnat contractul de finanțare,  în luna martie a acestui an”, a declarat Simion Crețu director general ADR Centru.

Prin proiectul ”Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, județul Harghita, pe sectorul km 3+032 – 7+500”, parteneriatul dintre Consiliul Județean Harghita, și primăriile Comunei Păuleni-Ciuc și a Municipiului Miercurea Ciuc, estimează ca printr-un buget de 6.057.430,15 milioane lei să reabiliteze până în 31.05.2019, cei aproape 12 km de sistem rutier. Valoarea finanțării nerambursabile este de 5.936.281,55 lei (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului), aproximativ 1.274.317,69 Euro, restul fiind co-finanțarea asigurată de partenerii proiectului.

„Avem în fața a două proiecte cu o importanță deosebită pentru județul Harghita. Drumul Județean care leagă comuna Păuleni de Miercurea Ciuc este drumul străbătut anual de milioane de turiști, care vin la cel mai mare pelerinaj din Europa Centrală, pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu Ciucului, de asemenea acest drum este una dintre ultimele secțiuni din traseul de pelerinaj Via Maria, inaugurată anul trecut.

De asemenea reabilitarea drumului județean 126, dintre Voșlăbeni – Lăzarea vine în sprijinul investițiilor făcute de Consiliul Județean și autoritățile locale din Voșlăbeni, Lăzarea, Suseni, Joseni si Ciumani, prin care dezvoltarea economico-socială a zonei va primi un imbold important, va contribui și la creșterea numărului de turiști, permițând trecerea de la turismul sezonier la turismul de 365 zile.

Totodată, realizarea acestor proiecte arată buna colaborare dintre ADR Centru și județul Harghita, și arată clar, că calitatea de stat membru al României în Uniunea Europeană este utilă și benefică, și că trebuie să fim mult mai activi, mult mai prezenți în activitatea acestuia” – a declarat domnul Borboly Csaba, președintele Consiliului  Județean Harghita.

Cel de-al doilea proiect prevede ”Modernizarea DJ 126, km 0+000-5+650” și are o valoare totală de 7.409.700,21 lei, fiind derulat în parteneriat de Consiliul Județean Harghita și primăriile comunelor Voșlăbeni, Lăzarea, Ciumani, Suseni și Joseni. Finanțarea nerambursabilă solicitată pentru modernizarea a 5,65 kilometri este de 5.933.082,34 lei (aproximativ: 1.273.630,93 Euro), restul fondurilor fiind co-finanțarea depusă de către beneficiarii proiectului.

Lucrările propuse prin ambele proiecte urmăresc aducerea structurii rutiere la parametri tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se condiții optime de siguranța si confort în circulație, realizarea unui profil transversal care să respecte prevederile legale, precum și asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri de scurgere și reabilitarea podețelor. Facilitarea accesului către proprietăți și asigurarea siguranței circulației prin realizarea semnalizării rutiere verticale si orizontale, dar și montarea de parapete de protecție sunt alte rezultate ce vor fi atinse prin proiecte. Adițional acestor lucrări se vor mai realiza și lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale. Platforma drumului va fi încadrată cu șanțuri de pământ, cu rigole și șanțuri de beton. De asemenea, prin proiecte se va realiza și scurgerea apelor drumului prin modernizarea podețelor și se vor amenaja și drumurile laterale pe o lungime de aproximativ 15 metri.

O infrastructură rutieră îmbunătățită atât la nivel județean cât și regional, un grad mai ridicat de siguranță a circulației rutiere și pietonale și concentrații mai mici de noxe cu niveluri mai reduse de zgomot la nivelul localităților, precum și  crearea de noi locuri de muncă pe durata execuției lucrărilor, sunt beneficii aduse prin finalizarea proiectelor. Reducerea costurilor cu mentenanța infrastructurii, cu decolmatarea șanțurilor si podețelor, precum și conservarea la un nivel acceptabil a stării drumului sunt rezultate de care vor beneficia administrațiilor publice locale. De asemenea, la finalul implementării proiectelor se  va asigura și un acces rapid în cazul situațiilor de urgență, iar transportul public se va desfășura în condiții satisfăcătoare din punct de vedere al confortului și siguranței.