Elevii școlilor din municipiul Sfântu Gheorghe vor avea condiții de studiu mult mai bune

La sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, domnul primar Árpád-András Antal și Simion Crețu, director general ADR Centru, au semnat contractul de finanțare, în cadrul Axei Prioritare 3.1B a Programului REGIO 2014-2020, pentru proiectul „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială “Gödri Ferenc” structura GPP “Árvácska””. Investițiile vizează creșterea posibilității oferite copiilor de a-și desfășura activitatea în cadrul unei instituții cu infrastructură educațională unde energia este gestionată inteligent. Acesta este cel de-al patrulea proiect semnat pe această prioritate de investiții cu municipalitatea din Sfântu Gheorghe, ridicând suma totală utilizată pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu ale tinerilor din municipiul reședință al județului Covasna la circa 2,9 milioane euro. Valoarea totală a proiectului semnat azi este de peste 2,14 milioane lei, din care fondurile nerambursabile reprezintă 98% din cheltuielile eligibile, adică peste 440 mii euro.

Pentru acest proiect, finanțarea este acordată pentru creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș. De asemenea, se urmărește și îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale prin gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acesteia din surse regenerabile. Astfel, creșterea eficienței energetice în unitățile de învățământ poate susține și investițiile în educație și  formare. Cu condiții de studiu mai bune, este posibil  să crească gradul de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la un sistem educațional performant.

Trebuie menționat faptul că în urmă cu câțiva ani au fost finalizate cu succes alte șase proiecte – cu o valoare totală de peste 26 milioane lei, finanțate cu fonduri REGIO 2007-2013 – prin care a fost reabilitată și modernizată infrastructura educațională de la mai multe unități de învățământ din municipiul Sfântu Gheorghe. Astfel, acum, peste 1.000 de elevi și cadre didactice din oraș își desfășoară activitatea într-un climat modern și propice pentru studiu.

”Sprijinirea activităților de învățare ale elevilor se poate face doar prin adaptarea resurselor la nevoile elevilor. Consolidarea rolului școlii ca principală instituție de educație și învățământ se poate face doar prin racordarea la cerințele contemporane. Noi am investit fonduri europene în reabilitarea și modernizarea liceelor, grupurilor școlare și a grădinițelor din municipiu și avem convingerea că tânăra generație merită aceste eforturi, pentru că astfel investim cu adevărat în viitorul nostru. Pentru această perioadă de finanțare avem deja semnate și sunt în implementare proiectele de investiții pentru reabilitarea termică a Grădiniței ”Gulliver”, a internatului și a Sălii de festivități de la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, precum și a Liceului de Artă ”Plugor Sándor”. Actualul proiect este foarte important pentru că, în prezent, peste 520 de copii și cadre didactice frecventează Grădinița cu program prelungit (GPP) “Árvácska” (”Panseluța”). Am atras fonduri pentru investiții publice, am utilizat resursele europene pentru a reda orașul cetățenilor săi, am creat posibilitatea pentru vârstnici să se bucure de o viață mai tihnită în centre sociale. Munca noastră nu se va opri aici, pentru că dorim să utilizăm chibzuit resursele de care dispunem și să investim pentru creșterea calității vieții în urbea noastră”, a declarat domnul primar Árpád-András Antal.

Proiectul „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială “Gödri Ferenc” structura GPP “Árvácska”” din Sfântu Gheorghe prevede lucrări de termoizolare a fațadelor și anveloparea întregii clădiri, inclusiv înlocuirea tâmplăriei unde este cazul, amenajarea unei camere la parterul clădirii unde va fi montată o nouă centrală termice de 150 KW, pe combustibil gazos, înlocuirea tutor corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu LED de înaltă eficiență și instalarea a două sisteme de captare a energiei solare. Prin implementarea proiectului consumul anual de energie primară a clădirii Grădiniței se va reduce de trei ori și emisiile poluante a gazelor cu efect de seră se vor reduce de aproape cinci ori. Bugetul cererii de finanțare este de 2,141,660.86 lei, din care 2.003.205,09 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de AMPOR (peste 443 mii euro), iar lucrările se vor finaliza până în 30 octombrie 2020.

”Avem convingerea că resursele financiare nerambursabile europene reprezintă o soluție foarte bună pentru îmbunătățirea bazei materiale în educație, la nivel local. În municipiul Sfântu Gheorghe am mai derulat cu succes proiecte europene, atât în perioada 2007-2013, cât și pentru noua perioadă de finanțare, 2014-2020. Investițiile cu fonduri REGIO degrevează bugetul local, asigurând și creșterea încrederii cetățenilor în activitatea administrației publice, dar și a interesului elevilor și părinților față de studiu. Faptul că se vor îmbunătăți condițiile de confort interior la grădinița “Árvácska/Panseluța” din Sfântu Gheorghe, va duce nu numai la o economie importantă, dar și la îmbunătățirea condițiilor de igienă a copiilor în clădirea reabilitată termic și arhitectural. Iar eficiența energetică va fi dovedită de o scăderea a consumului energetic cu mai mult de 800.000 Kwh/an. În ceea ce privește educația în Regiunea Centru, prin Axele Prioritare ale programului REGIO 2014-2020 vom gestiona investiții la mai multe obiective, fie la grădinițe și școli, fie la licee profesionale și universități, prin reabilitarea energetică a mai multor clădiri și prin investiții directe pentru creșterea calității învățământului”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.