Eligibilitatea cheltuielilor pentru racordarea / branșarea la rețelele de utilități în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020

În data de 7 mai 2018, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis o clarificare privind eligibilitatea cheltuielilor pentru racordarea / branșarea la rețelele de utilități.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice aferente Programului Operațional Regional 2014 – 2020, avem ca și cheltuială eligibilă:

“Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului. Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, care se execută pe terenul ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.”

Racordarea la rețelele de utilități presupune realizarea unui branșament / racord prin care se asigură legătura dintre rețeaua publică și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.

Branșamentul /racordul este partea din rețeaua publică care asigură legătura între rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branșamentul/racordul până la punctul de contorizare (măsurare), inclusiv incinta de montare și mijlocul de contorizare (măsurare), aparține rețelei publice de distribuție.

Soluția tehnică de branșare / racordare se stabilește de către operatorul de rețea căruia i-a fost adresată cererea de branșare / racordare.

Ca regulă generală, branșamentul / racordul, în funcție de posibilitățile tehnice existente pe teren, se realizează pe distanța cea mai scurtă de la rețeaua publică la incinta sau clădirea deservită.

Astfel, luând în considerare cele anterior expuse, cheltuielile privind racordarea / branșarea la rețelele de utilități vor fi considerate cheltuieli eligibile în condițiile în care acestea sunt în conformitate și reprezintă o consecință a prevederilor soluției tehnice de branșare / racordare emisă de operatorul de rețea.

Mai mult, pentru branșamente / racorduri, solicitantul de finanțare NU trebuie să prezinte documente pentru demonstrarea dreptului real de a obține Autorizația de Construire pentru acest tip de lucrări. În anumite condiții soluția tehnică propusă de operatorul de rețea pentru realizarea unui branșament / racord presupune și lucrări de extindere a rețelei publice de utilități. În aceste condiții cheltuielile aferente lucrărilor de extindere a rețelei publice de utilități vor fi considerate neeligibile.