La Blaj Fondurile REGIO vor transforma o grădiniță veche într-o creșă modernă

Peste doi ani familiile care nu au cu cine să-și lase copiii până la întoarcerea părinților de la muncă vor putea să beneficieze de oportunitățile oferite de o nouă creșă în cele mai bune condiții. Acest fapt este posibil ca urmare a semnării proiectului în valoare totală de circa 2,8 milioane lei, având denumirea ”Extindere, reabilitare și dotare Creșă la nivelul Municipiului Blaj”. Primarul Gheorghe Rotar și Simion Crețu, directorul general ADR Centru au semnat contractul de finanțare prin care peste 570.000 euro, fonduri europene vor duce la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire și pregătire a copiilor.

Municipiul Blaj beneficiază de posibilitatea de a-și moderniza și extinde infrastructura de educație, inclusiv prin achiziționarea de dotări, cu fonduri din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții: 10.1 – Investiții în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Cerea de finanțare depusă și gestionată de administrația publică locală se bazează pe prevederile Obiectivului specific 10.1 cuprins în această axă de finanțare, respectiv ”Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului ante-preșcolar și preșcolar”. Se vor realiza investiții constând în schimbarea destinației unei clădiri din grădiniță în creșă, extinderea spațiului de la o suprafață desfășurată existentă de 1083,00 mp la o suprafață desfășurată propusă de 1587,74 mp, adaptarea corespunzătoare a clădirii în care va funcționa creșa, în vederea asigurării accesibilității și mobilității persoanelor cu dizabilități, precum și dotarea noii creșe cu mobilier și funcțiuni complet moderne. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la sistemul de educație.

”Cetățenii municipiului Blaj cunosc activitatea noastră, precum și obiectivele pe care ni le-am asumat în proiectele noastre de dezvoltare. Noi am mai utilizat circa 10 milioane lei în precedentul program REGIO, pentru reabilitarea străzilor, iar în această perioadă vom finaliza cât mai curând investițiile la Parcul Veza. Dar, cel mai mare proiect, pe care ne dorim să-l începem curând este cel de extindere și dotare la Ambulatoriul Spitalului Municipal. În această perioadă de finanțare, vrem să utilizăm fonduri europene pentru investiții în domeniul social și pentru utilizarea eficientă a energiei. Credem că proiectele noastre vor dovedi cetățenilor că lucrăm și folosim resurse europene pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor”, a declarat domnul Gheorghe Rotar, primarul municipiului Blaj.

Prin intermediul proiectului ”Extindere, reabilitare și dotare Creșă la nivelul Municipiului Blaj” sunt prevăzute activități de extindere, reabilitare și dotare la nivelul clădirii existente pe Str. Eroilor, nr.22, astfel încât acesta să satisfacă cerințele categoriei de vârstă antepreșcolară. Concret, se vor desface șarpanta și învelitoarea existente., în vederea extinderii pe orizontală a clădirii. Se vor realiza lucrări de arhitectură, înlocuirea pardoselilor existente cu pardoseli din parchet în toate încăperile, se va înlocui tâmplăria cu tâmplărie eficientă energetic și a sistemului de încălzire cu unul nou și eficient. Se vor amenaja grupurile sanitare, dar și toate spațiile interioare, se vor reface trotuarele de gardă și, evident, întregul acoperiș, după finalizarea lucrărilor de extindere. Este de menționat că la finalizarea lucrărilor, vor exista amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială. Data limită de finalizare a proiectului este 31 mai 2021, valoarea totală cererii de finanțare fiind de 2.794.503,14 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă peste 570 mii euro (2.653.480,48  lei).

”Aceste proiecte răspund necesității de modernizare și dotare a grădinițelor care funcționează în spații improprii și cu dotări necorespunzătoare. Administrația locală din Blaj are în derulare și alte proiecte importante pentru comunitate. Acum multe străzi din oraș sunt complet modernizate, unitățile de învățământ arată bine, foarte curând va fi gata transformarea unui teren viran în parc și sperăm să semnăm cât mai curând proiectul dedicat ambulatoriul spitalului municipal. Astfel, investițiile în domeniul social vor convinge populația că se folosesc bani europeni pentru creșterea calității vieții. Prin Axa Prioritară 10 susținem multe investiții de acest gen, la grădinițe și scoli, la licee profesionale și universități. Cumulat, avem circa 50 de inițiative implementate de administrația publică locală din regiune, sub coordonarea noastră, pentru investiții directe în educație și pentru reabilitarea energetică a clădirilor din sistemul educațional. Pentru familiile din Blaj, unde nu există nicio creșă, este un semnal foarte bun, deoarece copiii care se vor naște vor putea beneficia direct de investițiile ce se doresc a fi realizate prin intermediul proiectului”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.