Fondurile europene REGIO trebuie sa raspunda nevoilor de dezvoltare incluse in Planul Regional de Dezvoltare 2014-2020

ADR Centru coordoneaza monitorizarea indicatorilor regionali privind procesul de dezvoltare,

Reprezentantii autoritatilor publice locale, ai mediului de afaceri si ai societatii civile din Regiunea Centru s-au reunit recent la Alba Iulia, pentru a discuta despre domeniile care au nevoie de finantare, in concordanta cu directiile de dezvoltare prevazute de perioada de finantare 2014-2020. Aceasta reuniune de lucru organizata de ADR Centru a avut ca scop prezentarea indicatorilor prevazuti in metodologia de monitorizare a PDR Centru 2014-2020, astfel incat sa asigure corelarea dintre acest important document de planificare regionala si Strategia de Specializare inteligenta a Regiunii Centru, pentru ca, ulterior sa poata fi urmariti prin materializarea proiectelor finantate in cadrul POR 2014-2020.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de coordonator al Comitetului Regional de Planificare (CRP) ”Centru”, a organizat aceasta intalnire pentru a prezenta, in acelasi cadru partenerial in care au avut loc si consultarile de lucru cu membrii CRP ”Centru”, informatiile privind datele colectate la nivel regional pentru monitorizarea indicatorilor referitori la procesul de dezvoltare regionala in aceasta perioada de programare, 2014-2020. In aceasta intalnire a fost prezentat pe scurt Planul Regional de Dezvoltare (PDR) a Regiunii Centru, aprobat de CDR Centru, pentru perioada 2014-2020 si ulterior, s-a discutat despre corelarile dintre acest document si Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru 2014-2020.

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (PDR Centru), este documentul principal de planificare si programare elaborat la nivel regional si este asumat de catre factorii de decizie din Regiunea Centru. PDR Centru 2014-2020 poate fi consultat pe website-urile gestionate de ADR Centru, alaturi de Strategia regionala de dezvoltare, pregatita de ADR Centru din 2014.

In cadrul intalnirii s-a specificat ca, pana in toamna anului 2018, va fi elaborat primul Raport strategic de monitorizare a PDR Centru. In cadrul intalnirii de lucru, cei peste 30 de participanti din intreaga regiune si expertii ADR Centru au analizat sistemul care cuprinde, in total, 79 indicatori de rezultat, aferenti celor sase directii strategice ale PDR Centru. Aceste directii strategice se refera la  Dezvoltare urbana, dezvoltarea infrastructurii tehnice si sociale regionale; Cresterea competitivitatii economice,  stimularea cercetarii si inovarii; Protectia mediului inconjurator, cresterea eficientei energetice, stimularea utilizarii surselor alternative de energie; Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii si silviculturii; Cresterea atractivitatii turistice regionale, sprijinirea activitatilor culturale si recreative; precum si Dezvoltarea resurselor umane, cresterea incluziunii sociale.

”La inceputurile existentei ADR Centru exista o foarte mare reticenta fata de activitatea de planificare, deoarece, in urma cu aproape doua decenii, toata lumea o confunda cu activitatea centralizata dinainte de 1990. In timp, datorita relatiilor parteneriale create in interiorul regiunii, datorita colaborarii inter-institutionale, dar si datorita apartenentei noastre la spatiul european, lucrurile s-au schimbat.

De ce vorbim de planificare strategica? Pentru ca, la nivel european lucrurile se planifica foarte minutios, cum mult timp inainte. O sa dau un singur exemplu: in Potsdam-Germania, pentru crearea unui nou cartier si stabilirea arterelor si fluxurilor de circulatie, stabilirea locatiei magazinelor si a cladirilor publice, studiile de piata si informarea populatiei au inceput cu cel putin zece ani inainte.

Fondurile europene sunt planificate, de regula, cu cel putin trei-patru ani inainte, pe baza unor strategii intocmite cu mai multi ani inainte. De aceea, trebuie sa analizam, alaturi de partenerii nostri institutionali, nevoile de dezvoltare, pe baza unui sistem precis si predictibil de indicatori. Resursele financiare nu sunt nelimitate si oricum nu pot acoperi integral necesarul de finantare, de aceea este necesar sa ne definim si prioritizam cat mai bine proiectele.

Pentru aceasta perioada avem deja depuse 1046 de proiecte, care solicita peste 1,1 miliarde euro, in conditiile in care alocarea financiara prin Programul REGIO 2014-2020 nu este decat de 828 milioane euro. Pe unele axe avem un grad de solicitare de peste 400%, in timp ce pe altele acesta nu ajunge nici macar pana la 5% din sumele alocate. Portofoliu de proiecte exista, dar el trebuie sa fie concordant cu posibilitatile reale de cofinantare, cu nevoile identificare prin indicatorii monitorizati si cu directiile de actiune de la nivel european. Acest aspect este si mai important in viitoarea perioada, 2021-2027, cand se vor schimba modul de abordare a sprijinului financiar nerambursabil, precum si cadrul financiar multianual, in conformitate cu noua propunere de buget european, lansata la inceputul acestei luni”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Membrilor CRP Centru prezenti au convenit ca, in cazul in care au idei concrete de imbunatatire a sistemului de indicatori propus de ADR Centru, sa le transmita catre Agentie in perioada urmatoare. Un alt aspect al monitorizarii vizeaza urmarirea implementarii proiectelor din cadrul portofoliului regional de proiecte. Baza de date a fost structurata pe teme majore de dezvoltare si pe prioritati ale PDR Centru, conform listei intocmite inca din 2014. Concret, in acest moment, situatia acestui portofoliu regional, care cuprinde un numar de 1337 proiecte si idei de proiecte, cu un buget total estimat la peste 28 miliarde lei, dovedeste ca o mare parte proiectele propuse pe lista respectiva se afla astazi in diferite faze de implementare, situatia cea mai recenta aratand ca, la nivelul Regiunii Centru, au fost contractate pe toate programele cu finantare europeana, proiecte in valoare totala de peste 10,2 miliarde lei.

Detalii privind Planul Regional de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014–2020 se regasesc pe www.adrcentru.ro, precum si pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, Sectiunea ”Documente de Planificare si Programare 2014-2020”.