Guvernul a alocat 1,130 miliarde euro pentru sprijinirea mediului de afaceri vizat de Axa prioritară 2 POR 2014-2020

Guvernul României a aprobat, în ședința din data de 22 iulie, la solicitarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), un memorandum privind asigurarea finanţării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii pentru cererile de finanțare a  căror valoare nerambursabilă totală depăşeşte valoarea alocării financiare.

 Măsurile propuse pentru contractarea proiectelor depuse în cadrul apelurilor dedicate mediului de afaceri din Axa prioritară 2 vizează:

  • suplimentarea, cu 130 de milioane de euro, a alocării financiare a apelului dedicat microîntreprinderilor (cu valori ale proiectelor până la 200.000 de euro), pentru finanțarea tuturor proiectelor depuse, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și evaluate, în vederea contractării;
  • suplimentarea, cu 450 de milioane de euro, a alocării financiare a apelului dedicat IMM-urilor (cu valori ale proiectelor cuprinse între 200.000 și 1.000.000 de euro);
  • asigurarea unei alocări financiare de 550 de milioane de euro pentru lansarea apelului de proiecte dedicat IMM-urilor, pentru proiecte cu valori cuprinse între 1.500.000 și 6.000.000 euro

Mai multe detalii se regăsesc la adresa: https://bit.ly/3jwMZMq