114 străzi din Sighișoara vor avea un sistem de iluminat public modern

Un sistem de iluminat public modern va aduce mai multă siguranță pentru cetățenii din Sighișoara, pentru conducătorii auto, dar și pentru turiștii care vor să vadă frumusețea unică a acestui oraș-cetate din Regiunea Centru. ”Perla Transilvaniei” – după cum este recunoscut municipiul Sighișoara, va avea 114 străzi scăldate în lumină prin sistemul de iluminat eficient ce se va realiza printr-un proiect propus la ADR Centru de către Primăria Municipiului. Contractul de finanțare nerambursabilă care asigură fondurile necesare pentru realizarea acestei investiții, a fost semnat de către domnul Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean, Primarul municipiului Sighișoara și de către domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.  Prin contract, o sumă de peste 10 milioane lei se va investi în realizarea lucrărilor de extindere sau modernizare a actualului sistem de iluminat din municipiu.

Detalii investiție:

Cel târziu până în 28 februarie 2023, se va finaliza proiectul ce prevede modernizarea, extinderea și eficientizarea sistemului de iluminat public din localitate, prin utilizarea unor aparate eficiente energetic ce încorporează tehnologii noi prietenoase cu mediul. Pe parcursul acestei perioade, se vor realiza în municipiu lucrări de instalare a 5 km lungime de rețea electrică și se vor înlocui toate becurile existente cu lămpi led, administrate prin telegestiune. Investiția prevede modernizarea pe 111 străzi și extinderea pe alte trei, a sistemului de iluminat public. La finalul proiectului vor fi 2.453 de puncte luminoase dotate cu aparatele de iluminat cu surse LED; se vor amplasa 149 stâlpi metalici și 3 cutii de distribuție iluminat public. Fiecare aparat de iluminat cu led va avea un modul de comandă telegestiune și toate vor fi gestionate dintr-o stație de lucru. În afara informațiilor despre funcționarea aparatelor de iluminat, sistemul de telegestiune va furniza informații și despre rețeaua de alimentare, calitatea energiei electrice, precum și eventualele defecte sau furturi de curent. Tot prin acest proiect se vor mai amplasa 45 de analizoare parametrii rețea, precum și 10 ansambluri fotovoltaice compuse din panou fotovoltaic, aparat de iluminat, stâlp metalic, acumulator. Ansamblurile fotovoltaice se vor amplasa la trecerile pietonale.

Am alocat peste 2 milioane de euro fonduri nerambursabile pentru realizarea investițiilor din proiect, de care vor beneficia toți cei peste 28 mii de locuitori ai municipiului. Acest proiect de modernizare a sistemului de iluminat public, vine ca o necesitate de adaptare la dezvoltarea municipiului, dar și la noile cerințe de gestionare inteligentă a energiei. Pentru cetățenii din Sighișoara, autoritățile locale propun extinderea și reîntregirea sistemului de iluminat public al municipiului în zonele în care nu există, dar și modernizarea infrastructurii prin ridicarea performanței elementelor ce compun sistemului existent, obținând astfel o reducere a consumului de energie electrică, dar și o economie la bugetul local. Din 2023, toți cei ce vor să viziteze Sighișoara pentru o întoarcere în timp cu sute de ani, precum și toți locuitorii, vor putea să se plimbe liniștiți și în siguranță pe străzile scăldate de lumină, bucurându-se de bogăția arhitecturală a acestui oraș-muzeu”, a declarat Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Date proiect:

Proiectul cu titlul ”Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat în Municipiul Sighișoara” are o valoarea totală de 10.386.296,44 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate prin POR este de  9.384.542,64 lei, respectiv 2,017,313,55 Euro. Fondurile nerambursabile solicitate provin din bugetul alocat Regiunii Centru prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectivul 3.1 ce vizează sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.