Informare pentru potentialii beneficiari de finantare – Posibile erori în pregătirea cererilor de finanțare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere faptul că, în prezent, sunt deschise sesiuni de depunere în cadrul mai multor axe prioritare ale Programului Operațional Regional 2014-2020, ADR Centru consideră oportună publicarea unor informații pentru evitarea unor posibile erori din pregătirea cererilor de finanțare. Evitarea acestora este cu atât mai importantă cu cât, pentru unele apeluri,  cererile de finanțare respinse sau retrase nu pot fi redepuse în cadrul aceluiași apel.