Instrucțiune privind documentele depuse de beneficiar la transmiterea dosarului de achiziție

În data de 31 mai 2017, AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 42, referitoare transmiterea si conținutul dosarului de achiziție, precum si  documentele aferente achizițiilor  prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plată / rambursare