Instrucțiune privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plată

În data de 29 mai 2017, AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 41, referitoare la documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plată.