Instrucţiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microîntreprinderi

In data de 29.09.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instrucţiunea nr. 16 referitoare la derularea etapei de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea poziţiei pe piaţa IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi).

Instrucţiunea 16/29.09.2016 referitoare la cererile de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea poziţiei pe piaţa IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi)

 In data de 29.09.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 16 referitoare la derularea etapei de verificare a conformităţii administrative si eligibilităţii cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), după cum urmează:

„Data de la care se calculează termenele de demarare a etapei de verificare a conformităţii administrative si eligibilităţii cererilor de finanţare se suspenda pana la data soluţionării disfuncţionalităţilor constatate.”