Instructiunea 138 a AM POR privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare /plata/prefinantare prin aplicatia informatica MySMIS2014 – modulul Comunicare si pentru modificarea si completarea Instructiunii nr.41/29.05.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instructiunea 138/27.02.2020 privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare /plata/prefinantare prin aplicatia informatica MySMIS2014 – modulul Comunicare si pentru modificarea si completarea Instructiunii nr.41/29.05.2017

Instructiunea 138/27.02.2020 a fost emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 si prevede obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare /plata/prefinantare prin aplicatia informatica MySMIS2014 – modulul Comunicare. De asemenea, instructiunea prevede  modificarea si completarea Instructiunii nr.41/29.05.2017, modul de transmitere a cererilor de rambursare /plata/prefinantare si a documentelor justificative

Instructiunea intra in vigoare incepand cu data de 02.03.2020 si se adreseaza beneficiarilor care au contracte de finantare incheiate in cadrul POR 2014-2020 si care au depus pana in prezent la Organismele Intermediare cereri de rambursare/plata/prefinantare.