Instrucțiunea 148/09.04.2020 referitoare la verificarea unor criterii de eligibilitate aplicabile Axei prioritare 2 a POR 2014-2020, în contextul stării de urgență

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 148/09.04.2020 privind verificarea unor criterii de eligibilitate aplicabile Axei prioritare 2 din cadrul POR 2014-2020, în contextul stării de urgență