Instructiunea 170/17.08.2020 a AM POR, pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii septembrie 2020 – solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instructiunea 170/17.08.2020 privind aplicabilitatea Articolului 1 din Instructiunea 142/18.03.2020 și pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii septembrie 2020 și pentru care s-au inițiat / se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul perioadei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire.

Instructiunea 170/17.08.2020 a fost emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 si prevede modul de lucru pentru actele aditionale solicitate de beneficiarii a caror perioada de implementare se incheie in luna iunie septembrie, și pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul perioadei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire.

Astfel, acordul MLPDA pentru prelungirea perioadei de implementare a acestor proiecte se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, cu durata solicitată de beneficiari, dar în limita prevăzută de Program – 31.12.2023 și a celei aplicabile PI aferente proiectului în speță.

Fac obiectul aplicării Art. I al prezentei Instrucțiuni solicitările care respectă condițiile de mai sus și pentru care nu s-a semnat actul adițional de prelungire a duratei inițiat în MYSMIS.

Instructiunea intra in vigoare la data publicarii pe site-ul www.inforegio.ro.