Instructiunea nr. 66/28.03.2011 a AM POR privind modificarea si completarea Anexei III aferenta contractelor de finantare

Instructiunea nr. 66/28.03.2011 a AM POR priveste modificarea si completarea Anexei III „Instructiunile de prefinantare si rambursare a cheltuielilor” aferenta contractelor de finantare incheiate in cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, domeniul major de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”

Autoritatea de Management a transmis InstrucÅ£iunea nr. 66/28.03.2011, inregistrată la ADR Centru cu nr. 6328/30.03.2011 prin care se modifica si se completeaza Anexa III „Instructiunile de prefinantare si rambursare a cheltuielilor” aferenta contractelor de finantare incheiate in cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, domeniul major de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”