La finalul perioadei de consultări, AM POR a publicat Întrebările și răspunsurile la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa 6, Prioritatea de Investiții 6.1.