Investiții pentru reabilitarea spațiilor verzi din mediul urban cu fonduri nerambursabile REGIO

Astăzi, la sediul ADR Centru au fost semnate încă două contracte pentru investiții în cadrul POR 2014-2020, pentru amenajarea a două parcuri în municipiul Gheorgheni, județul Harghita și în orașul Luduș, județul Mureș. Valoarea totală a ambelor proiecte este de peste 10,5 milioane lei, finanțarea fiind asigurată prin Prioritatea de investiții 5.2 a POR, destinată îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Evenimentul de semnare a celor două contracte de finanțare i-a reunit pe domnii Zoltan Nagy, primarul municipiului Gheorgheni și domnul Ioan-Cristian Moldovan, primarul orașului Luduș, care au semnat contractele de finanțare alături de domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Proiectul ”Amenajarea unui parc în strada Constructorilor, F.N. din Municipiul  Gheorgheni, prin reconversia și refuncționalizarea terenului vacant și neutilizat”, are o valoare totală de peste 2,62 milioane lei, din care circa 2,49 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată și 50.870,89 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de către beneficiarul proiectului, Primăria municipiului Gheorgheni.

Proiectul ”Modernizare, amenajare si dotare Parcul Tineretului”, are o valoare totală de aproximativ 8,03 milioane lei, din care peste 7,7 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată și 157.500,32 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de către beneficiarul proiectului, Primăria oraşului Luduș.

Restrângerea spaţiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane şi are un impact negativ asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei. Conform normelor acceptate la nivel european, 26 mp spațiu verde pe locuitor este pragul sub care sănătatea cetățenilor din zonele urbane este puternic afectată. La nivel național situația este departe de a fi una favorabilă locuitorilor, înregistrându-se cazuri în care nu este atins nici măcar jumătate din pragul minim în ceea ce privește necesarul de spațiu verde. De aceea, în ultima vreme, se pune accentul pentru crearea de noi spaţii verzi, în special în zonele urbane cele mai aglomerate. Spre deosebire de alte ţări europene, România are o situaţie net deficitară privind suprafaţa medie a spaţiului verde pe locuitor, aceasta devenind o problemă a urbanizării actuale. Prin intermediul Priorității de Investiții 5.2 a Programului Operațional Regional 2014-2020 pot fi alocate fonduri nerambursabile și pentru reamenajarea și revitalizarea spațiilor publice abandonate și neutilizate, astfel încât acestea să devină spații de agrement cu funcțiuni multiple toate acestea, contribuind la îmbunătățirea mediului urban și a creșterii calității vieții locuitorilor, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Prin proiectul ”Amenajarea unui parc în strada Constructorilor, F.N. din Municipiul  Gheorgheni, prin reconversia și refuncționalizarea terenului vacant și neutilizat” se dorește realizarea unui parc pe un teren degradat și neutilizat, care are o suprafață de peste un hectar. În urma implementării proiectului se va crea un parc funcțional, care va oferi oportunități de recreere și confort pentru toți locuitorii orașului precum și pentru turiștii care vor vizita municipiul Gheorgheni.

Prin lucrările de amenajare peisagistică vor fi realizate trei locuri de joacă tematice pentru copii, un teren de sport înierbat, zone de pădure și picnic pentru recreere. De asemenea, în parcul amenajat, vor fi montate și echipamente de joacă accesibile copiilor cu nevoi speciale, cu dizabilități locomotorii.

Obiectivul general al proiectului „Modernizare, amenajare si dotare Parcul Tineretului” din orașul Luduș constă în valorificarea durabilă a spațiului urban, prin reconversia unui teren degradat și neutilizat în prezent, prin transformarea lui într-un spațiu verde, cu funcțiuni de agrement. Implementarea proiectului va contribui la creșterea suprafeței de spații verzi în orașul Luduș. La finalul anului 2019, când se estimează finalizarea acestui proiect, locuitorii orașului Luduș vor beneficia de un teren cu suprafața de aproape 22.800 mp, amenajat ca spațiu verde, care va cuprinde inclusiv dotarea unui spațiu de joacă pentru copii și a unui teren de sport multifuncțional. De asemenea, vor fi pavate peste 1300 mp alei pietonale, va fi amenajată o pistă de alergare elastică în lungime de 540 mp și vor fi montate în interiorul parcului 40 bănci și 6 seturi de mobilier urban. Acest parc va fi printre primele din regiune în care va fi montat un sistem wireless și un sistem de sonorizare ambientală.