Investiții REGIO de peste două milioane lei pentru regenerare urbana la Sfantu Gheorghe

Se modernizează cartierul Örkö din municipiul Sfântu Gheorghe – județul Covasna

Proiectul integrat prin care municipalitatea din Sfântu Gheorghe dorește să investească fonduri europene pentru modernizarea unui întreg cartier din partea de nord-vest a orașului a fost semnat electronic, de către primarul municipiului, Arpad Antal,  dar și de către directorul general ADR Centru, Simion Crețu. Valoarea totală a investițiilor pentru Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale cartierului Örkő este de aproape 2,1 milioane lei, care se adaugă investițiilor atrase în municipiul reședință al județului Covasna, prin programul REGIO 2014-2020, ce se cifrează astfel la aproximativ 10 milioane euro. De această dată, fondurile europene nerambursabile atrase pentru finanțarea acestor obiective menționate în Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă sunt derulate în cadrul Priorității de Investiții 4.3, ce vizează regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane, prin Axa Prioritară 4 a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul își propune atragerea de fonduri europene pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, a revitalizării cartierului, orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Lucrările se vor finaliza peste doi ani, la sfârșitul anului 2022.

”Procesul de dezvoltare prin investiții realizate din fonduri europene este ireversibil în Sfântu Gheorghe. Am atras fonduri europene în reabilitarea și modernizarea liceelor, grupurilor școlare și a grădinițelor din municipiu, am folosit bani europeni în modernizarea zonei centrale și pentru rebilitarea mai multor zone ale orașului nostru. Acesta trebuie să fie un oraș cochet, unde oamenii să-și dorească să trăiască, nu să fie sufocat de circulație auto, cu zone neîngrijite și cu diferite lipsuri. Avem convingerea că tânăra generație – și toți locuitorii – merită aceste eforturi, pentru că astfel investim cu adevărat în viitorul nostru. Actualul proiect este foarte important pentru că, în prezent, aproape 2000 de oameni trăiesc în cartierul Örkő ca și când ar fi la sat. Acest cartier este una din cele 3 zone marginalizate, identificate la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind încadrat in categoria zonelor de tip mahala. Accesul la utilități lipsește aproape cu desăvârșire, puține locuințe sunt branșate la rețeaua de apă potabilă și canalizare menajeră. Acest lucru se va schimba peste doi ani, datorită fondurilor europene pe care le folosim în dezvoltare”, a declarat, la Sfântu Gheorghe, domnul primar Árpád-András Antal.

În cadrul proiectului se previzionează extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă cu 220 buc branșamente noi de apă – din totalul celor 370 de gospodării nebranșate la rețeaua de apă potabilă – fiecare dintre aceste noi branșamente fiind dotate cu cămin apometru și contor. Lungimea rețelei de alimentare cu apă potabilă propusă prin prezentul proiect este de 1.889 metri. În plus, se va extinde și rețeaua de canalizare menajeră, pentru a înlesni racordarea celor 402 gospodării existente. Se vor realizat 120 racorduri prin țeavă PVC, 120 cămine suplimentare și 60 cămine de spălare pe traseul extinderii rețelei. Lungimea rețelei de canalizare menajeră propusă prin prezentul proiect este de 1.585 metri.

Bugetul întregului proiect este de 2.091.569,57 lei, din care peste 1.86 milioane lei (adică aproximativ 390 mii euro) sunt fonduri nerambursabile, restul provenind din contribuția beneficiarului.

”Municipiul Sfântu Gheorghe utilizează judicios resursele financiare europene pentru dezvoltare. Cu tot cu acest proiect, pentru oraș sunt semnate 12 contracte, la care se adaug cele pentru modernizarea Spitalului Județean din mijlocul urbei. În total, în Sfântu Gheorghe se vor investi peste 45 milioane lei în mediul public pentru a reda orașul cetățenilor săi, pentru reabilitarea multor spații urbane și pentru investiții în creșterea calității educației, precum și pentru ca vârstnicii să se bucure de o viață mai tihnită în centre sociale. Munca noastră nu se va opri aici, pentru că dorim să sprijinim municipalitatea să consume eficient fondurile și să pregătească noi proiecte de dezvoltare în perioada 2021-2027, investind pentru creșterea calității vieții”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.