Lansare apel de proiecte pentru infrastructura educațională adresat MEN

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat varianta finală a Ghidului specific pentru apelurile de proiecte POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni şi POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI (dedicate învăţământului preşcolar), respectiv POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni şi POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI (dedicate învăţământului obligatoriu), din cadrul Axei Prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale” a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Solicitanți eligibili în cadrul acestor apeluri sunt parteneriatele încheiate între Autoritățile Publice Centrale – Ministerul Educației Naţionale şi Autoritățile/ Instituții ale administraţiei publice locale, unde liderul parteneriatului va fi reprezentat de Autoritatea Publică Centrală – Ministerul Educației Naţionale. Unitățile Administrativ Teritoriale eligibile sunt UAT comună, oraș, municipiu, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020. Includerea APC ca și solicitant eligibil în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de către Comisia Europeană. Acordarea finanțării (semnarea contractului de finanțare) este condiționată de această aprobare de modificare a POR 2014-2020.

Investițiile prevăzute în cadrul apelurilor de proiecte vizează învățământul  preșcolar și învăţământul obligatoriu, fiind  avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația preșcolară (grădinițe);
  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare).

Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 09.07.2018, ora 15.00 – 31.12.2020, ora 15.00, prin intermediul aplicației electronice MySMIS. Valoarea minimă eligibilă a unei cereri de finanțare este de 200.000 euro, iar pentru valoarea maximă eligibilă se va avea în vedere alocarea regională şi nu se va depăși valoarea unui proiect major, așa cum este el definit atât în legislația națională, cât şi în cea comunitară, calculată la cursul inforeuro din luna depunerii. Alocarea însumată a prezentelor apelurilor de proiecte este de 75,83 milioane euro (FEDR+BS), din care 63,89 milioane euro reprezintă co-finanțarea comunitară asigurată prin FEDR.

Ratele de co-finanțare aplicabile pentru cheltuielile efectuate de autoritățile și instituțiile administraţiei publice locale, în cadrul apelurilor dedicate celor 7 regiuni de dezvoltare sunt: maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin FEDR şi 13% din bugetul de stat.