Lansări oficiale la nivelul Regiunii Centru ale priorităților de finanțare POR 2014-2020

ADR Centru a organizat instruiri pentru cei ce ar putea solicita fonduri nerambursabile

Ieri, la Alba Iulia, a avut loc lansarea de apeluri de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Cum se pot accesa fondurile pentru eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, disponibile prin prioritatea de investiții 3.1 și ce tipuri de proiecte se pot depune pentru investiții de revitalizare a zonelor urbane pe prioritatea de investiții 5.2 din cadrul POR 2014-2020, au fost principalele teme de discuții din cadrul seminarului organizat de către ADR Centru.

Invitați să participe au fost toți solicitanții eligibili pe aceste două domenii de finanțare, respectiv cele 57 de primării de municipii și orașe din Regiunea Centru. Seminarul, la care au participat peste 50 de persoane, a demarat cu o prezentare generală a POR 2014-2020, a Axelor lansate până în prezent, precum și a modificărilor viitoarelor reglementari în domeniul achizițiilor publice. Ulterior s-au expus condițiile de finanțare cuprinse în Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, linie de finanțare pe care sunt disponibile 50,35 milioane euro fonduri nerambursabile. Au fost discutate tipurile de activități care se pot realiza prin acest tip de proiecte, respectiv lucrări de tip izolare termică pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol, fiind în același timp abordate și eventualele probleme ce pot apărea în îndeplinirea criteriilor necesare pentru depunerea de proiecte; cum au fost acordurile tuturor locatarilor sau proprietarilor de spații private, contribuția financiară a proprietarilor de locuințe sau a spațiilor comerciale.

Cea de-a doua prioritate prezentată în cadrul seminarului s-a focalizat pe condițiile de finanțare cuprinse în Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 5.2 – Revitalizarea zonelor urbane, linie de finanțare prin care este disponibilă suma de 12,43 milioane euro fonduri nerambursabile pentru proiecte în Regiunea Centru. Tipurile de activități ce se vor finanța, cum sunt demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor; realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare, pentru reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere, dar și faptul că nu se pot obține venituri din tarife și taxe, au fost punctele principale subliniate în cadrul prezentării.

Prezentarea sistemului on-line de depunere, MySMIS, cu toate etapele necesare, creare cont de utilizator, identificarea electronică și crearea entității juridice, modul în care se completează o cerere de finanțare, limitarea numărului de caractere ce se pot introduce, transmiterea cererii de finanțare, a fost un alt subiect prezentat celor din sală, care, prin noutatea sistemului de depunere și apoi implementare în cadrul POR 2014-2020, a captat atenția tuturor.

Nu în ultimul rând, ce obligații minime au cei ce vor să depună proiectele, pentru a promova faptul că acestea au fost finanțate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, ce tipuri de activități trebuie să prevadă în cadrul unei cereri, dar și bugetul disponibil pentru fiecare prioritate de investiții, au fost prezentate în cadrul lansărilor.

Cei interesați de mai multe detalii referitoare la cele două priorități, pot accesa următoarele link-uri:

  • pentru reabilitarea clădirilor de locuințe din Regiunea Centru: http://regio-adrcentru.ro/s-a-lansat-ape-por-2014-2020/
  • pentru crearea de spații verzi și zone de agrement în orașe: http://regio-adrcentru.ro/fonduri-nerambement-in-orase/