Avizul Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 10 – Infrastructura educațională

Pentru accesarea Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10 – Infrastructura educațională, Obiectivele specifice 10.1 și 10.2 este necesară obținerea Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea investiției. Pe această cale vă informăm că a fost emis Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5692/ 21.12.2017 privind constituirea unei comisii pentru acordarea Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. În anexa la Ordin sunt specificate documentele necesare în vederea analizării și acordării Avizului Ministerului Educației Naționale.

Mai menționăm că, în baza acestui Ordin, pentru obținerea Avizului MEN de către unitățile de învățământ profesional și tehnic, se solicită Avizul consultativ din partea Consorțiilor regionale. În acest sens, vă comunicăm că Ministerul Educației Naționale a emis Procedura pentru acordarea Avizului consultativ din partea Consorțiilor regionale pentru solicitanții care doresc depunerea de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.