Modificarea Ghidului specific pentru PI 1.1C – IMM în parteneriat cu ITT a POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat ordinul MDRAP nr. 5128/ 22.06.2018, prin care a fost modificat Ghidul specific aferent Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea C – IMM în parteneriat cu ITT a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Principala modificare se referă la data și ora închiderii apelului de proiecte, astfel cererile de finanțare pot fi transmise până la data de 25 august 2018, ora 10.00.

Alte modificări fac referire la clarificarea unor neconcordanțe în conținutul ghidului cu privire la:

  • acceptarea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate la depunerea cererii de finanţare, în condițiile menționate deja în cadrul ghidului;
  • conținutul explicațiilor legate de completarea grilei de evaluare tehnică şi financiară cu privire la punctajele maxime ce pot fi acordate pentru subcriteriile 2.2, 4.1, 4.2, 5.1;
  • solicitarea de clarificări din cadrul grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității.

De asemenea, a fost modificată anexa cu domeniile de specializare inteligentă și a fost inclusă o atenționare adresată potențialilor aplicanți cu privire la riscul duratei perioadei de derulare a procesului de evaluare, selecție și contractare, prin raportare la prevederea existentă asupra menținerii criteriilor de eligibilitate.