Modificarea Ghidului specific pentru PI 4.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat ordinul de modificare a Ghidului specific aferent Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului” a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Principalele modificări fac referire la:

  • Modificarea punctului 6 – Documente privind dreptul de proprietate publică/ privată din cadrul secțiunii 4.1 – Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare.
  • Includerea în cadrul Anexelor la depunerea cererii de finanţare a Anexei – Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat şi activitățile descrise succint în fişa/ fişele de proiect din listele de fișe de proiecte prioritare din care aceasta provine, selectate de către Autoritatea Urbană.
  • Includerea în cadrul Anexelor la depunerea cererii de finanţare a punctului 16 – Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat şi activitățile descrise succint în fişa/ fişele de proiect din listele de fișe de proiecte prioritare din care aceasta provine, selectate de către Autoritatea Urbană.
  • Includerea în cadrul Anexelor la depunerea cererii de finanţare a punctului 17 – Consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model I).

Toate modificările sunt prezentate în documentul „Sinteza modificărilor”, anexat Ghidului specific.