O creșă nouă va fi construită cu fonduri REGIO

Alte vești bune pentru cetățenii din Luduș – Mureș,

Peste doi ani și jumătate, orașul Luduș va avea o nouă creșă în zona centrală, ca urmare a implementării proiectului pregătit de edili, prin care se atrag fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, destinată investițiilor în infrastructura de educație. Proiectul ”Construcția și echiparea infrastructurii pentru educația timpurie (creșă)”, având o valoare totală de peste 6 milioane lei,  a fost semnat la Alba Iulia, de către primarul din Luduș, domnul, Ioan Cristian Moldovan, și directorul general ADR Centru, Simion Crețu.

 Buget proiect și domeniu finanțare:

Prezentul proiect vine în întâmpinarea necesității adaptării infrastructurii educaționale și presupune construirea unei creșe cu 41 de locuri în orașul Luduș, localitate unde mai există singură o unitate de învățământ pentru copii între 0-3 ani, cu o capacitate de numai 20 de locuri.

Proiectul are o valoare totală de 6.014.598,90 lei, din care 1.441.212,01 lei reprezintă fondurile europene Regio solicitate pentru realizarea proiectului, respectiv 98% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 1,47 milioane lei. Fondurile solicitate sunt alocate din Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Prioritatea de investiții 10.1 – Investiții în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. În cadrul acestei axe se pune accent pe creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi a învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, fiind vorba de un apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar.

Termen finalizare proiect:

Beneficiarul proiectului, primăria orașului Luduș, estimează că proiectul se va finaliza până la data 30 iunie 2022.

Un număr mare de copii din oraș și din satele din apropiere pot fi beneficiarii direcți ai acestui proiect. Oferim o nouă structură, cu cel puțin 41 de locuri și unde vor lucra 25 de persoane, pentru a dovedi părinților că putem asigura un învățământ de calitate pe plan local. Avem în implementare și proiectul de la Școala ”Ioan Vlăduțiu”, al cărui buget este mult mai mare, dar ne preocupă și izolarea termică a blocurilor. Noi am preluat astfel eforturile materiale din partea cetățenilor, pentru că vrem să le oferim condiții de trai cât mai bune. Pentru o localitate cu buget mic nu este foarte ușor să susținem aceste proiecte, dar vom utiliza peste 15 milioane lei din resursele europene și vom oferi condiții mult mai bune decât acum pentru învățământul primar și gimnazial. Trebuie să depășim această criză, cu spații de educație supraîncărcate, prost iluminate și fără dotări și să ne concentrăm investițiile, mai ales din fonduri europene, pe creșterea calității actului educațional, prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare”, a declarat domnul Ioan Cristian Moldovan, primarul Orașului Luduș.

Descrierea investiției:

Proiectul vizează construcția unei creșe cu 41 de locuri, dotarea și punerea acesteia în funcțiune, în termen de 31 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. Locația de implementare a proiectului o reprezintă un spațiu aflat în domeniul public al orașului, identificat prin numărul cadastral 57106, în suprafață totală de 3.000 mp, din care noua clădire va ocupa circa o șesime. Capacitatea creșei va fi de 41 de copii, structurați astfel: o grupă specială pentru 5 copii, 2 grupe mijlocii cu câte 9 copii/grupă și 2 grupe mari, cu câte 9 copii/grupă.

Întreaga construcție va avea un singur nivel, cu o înălțime totală de 7,2m, dar în zona administrativă va exista un demisol. Fiecare grupă va avea propria sală, în suprafață de peste 30mp și va exista și o sală de mese, dar și grupuri sanitare distincte, pentru copii și adulți. Demisolul va avea suprafața utilă de 200mp și va cuprinde centrala termică, vestiarul personalului administrativ, spălătoria cu spațiile aferente, camera de odihnă pentru personal și adăpostul de protecție civilă. Acesta din urmă a fost dimensionat pentru 66 de persoane și va avea grup sanitar propriu, o instalație de ventilare mecanică și manuală, ieșire de siguranță etc.

Noile reglementări în educație prevăd și aspecte pe care multe unități administrativ teritoriale nu le pot implementa fără resursele europene, deoarece depășesc posibilitățile bugetelor locale. Totuși, vorbim de o capacitate de prognoză și de corelare a necesarului de finanțare, de o prioritizare a investițiilor. Este foarte clar că educația reprezintă unul dintre primele obiective ale oricărui edil. În mediul urban, capacitatea de cuprindere a acestor unități este insuficientă pentru a asigura participarea tuturor copiilor la o educație de calitate. În acest sens, asigurarea bazei materiale minime prin clădiri moderne, cu condiții sanitare decente, având dotări corespunzătoare și material didactic potrivit, sunt aspecte la care răspunde programul REGIO. În întreaga regiune avem contractate 15 proiecte pentru desfășurarea optimă a actului educațional în domeniul antepreșcolar, a căror valoare totală este de peste 11 milioane euro, care se adaugă celor încă 15 proiecte prin care se modernizează tot atâtea școli din învățământul obligatoriu, folosind peste 17 milioane euro. Pe lângă acestea mai avem și inițiativele locale de reabilitare termică a unităților de învățământ, din toate cele șase județe ale regiunii, precum și proiectele de investiții în infrastructura de educație din municipiile reședință de județ. În total, vorbim de sume cumulate de peste 40 milioane euro, pe toate axele și domeniile de intervenție, care trebuie să asigure creșterea calității învățământului în Regiunea Centru” a declarat domnul Simion Crețu , director general ADR Centru.