Oportunitate de finanţare prin Programul URBACT III

În cadrul Programului URBACT III, în perioada 7 ianuarie – 17 aprilie 2019, este deschis apelul pentru Rețelele de Planificare. Rețelele de Planificare reprezintă unul dintre cele trei tipuri de proiecte dezvoltate ale programului, alături de Rețelele de Implementare și Rețelele de Transfer.

În data de 12 februarie 2019, Punctul National URBACT organizează un eveniment de informare pe această temă. Evenimentul va avea loc la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din Municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, Sector 5.

Mai multe detalii despre aceste eveniment și formularul de înscriere sunt disponibile la link-ul: http://urbact.eu/infoday-urbact-dedicat-apelului-pentru-re%C8%9Bele-de-planificare-12-februarie-2019-bucure%C8%99ti.

Rețelele de Planificare urmăresc să vină în sprijinul orașelor din Europa, în vederea identificării de soluții adresate provocărilor urbane comune. Aceste rețele reunesc până la 10 parteneri din diferite țări europene pentru a împărtăși experiența și pentru a învăța unul de celălalt. Partenerii vor elabora un Plan Integrat de Acțiune și vor avea posibilitatea de a testa câteva soluții la scară mică în orașele lor. Această activitate se realizează în colaborare cu părți interesate de la nivel local și prin cooperarea în parteneriate locale și transnaționale.

Rețelele de Planificare a Acțiunii sunt dedicate orașelor care:

  • Doresc să îmbunătățească sau să schimbe politicile locale prin împărtășirea experiențelor și schimbul de cunoștințe cu alte orașe europene care se confruntă cu probleme similare;
  • Intenționează să implice părțile interesate relevante și să acționeze participativ prin învățarea de noi instrumente și metode pentru o elaborare eficientă a politicilor.

Beneficiari eligibili sunt localitățile din mediul urban, nivelurile infra-municipale de guvernanță, autoritățile metropolitane și aglomerările urbane și agențiile locale definite ca organizații publice sau semi-publice înființate de către orașe. De asemenea, Rețelele de Planificare pot include un număr limitat de parteneri din următoarele categorii, menținând legătura directă cu problematicile urbane:

  • Autorități provinciale, regionale și naționale;
  • Universități și centre de cercetare.

Mai multe informații privind Apelul pentru Rețele de Planificare a  Acțiunii sunt disponibile la link-ul: http://urbact.eu/ultimul-apel-urbact-pentru-re%C5%A3ele-de-planificare-este-acum-deschis#La%20ce%20sa%20va%20asteptati.

 În cadrul acestui apel, orașul Amarante din Portugalia este deja în căutare de parteneri din România pentru formarea Reţelei iPlace. Orașele interesate, care au o populație de până la 100.000 de locuitori, se pot adresa Punctului Naţional URBACT (persoană de contact: Ancuta Maria Cîrstea, e-mail: ancuta.cirstea@mdrap.ro) sau reprezentanților Primăriei Amarante (persoană de contact: Alberto Lorente Saiz, e-mail: alberto@crea360.es).

 Conceptul şi concentrarea tematică a Reţelei iPlace sunt prezentate mai jos.