A fost modificat Ghidul specific pentru PI 13.1 orașe mici și mijlocii

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul din cadrul PI 13.1 – Orașe mici și mijlocii a POR 2014-2020.

Modificarea vizează Anexa 13.1.3.a „Grila de analiză a conformității şi calității studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (după caz), în baza HG nr. 28/ 2008” și se referă la corectarea unei erori de punctare.