Ordinul 3077/04.11.2019 a AM POR pentru aprobarea instructiunii privind plata echipamentelor si/sau a materialelor livrate si receptionate de catre beneficiar pe santier in cadrul contractelor de lucrari finantate prin POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Ordinul 3077/04.11.2019 a AM POR pentru aprobarea instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POR 2014-2020

Instrucțiunea prevede condițiile care trebuie respectate de către Beneficiar și de către Antreprenor în vederea decontării echipamentelor și/sau materialelor livrate și recepționate de către Beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POR.

Instrucțiunea este prezentata ca anexa la Ordinul 3077/04.11.2019 a AM POR