Comisia Europeană propune noi orientări pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19

Comisia Europeană a publicat un set de orientări cu privire la modul de utilizare a tuturor flexibilităților oferite de cadrul de achiziții publice al UE în situația de urgență cauzată de criza COVID-19.

În data de 1 aprilie 2020, Comisia Europeană a publicat un set de orientări cu privire la modul de utilizare a tuturor flexibilităților oferite de cadrul de achiziții publice al UE în situația de urgență cauzată de criza COVID-19: Comunicarea Comisiei ”Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19” (2020/C 108 I/01).

În Comunicare se precizează că achizitorii publici se pot baza pe cadrul UE privind achizițiile publice, care oferă modalități și mijloace de adaptare la situații grave de urgență, cum este pandemia de COVID-19.

Prezentele orientări se axează în special pe achizițiile publice în cazuri de extremă urgență, prin care achizitorii publici pot să cumpere în termen de câteva zile sau chiar de câteva ore, dacă este necesar. Tocmai pentru situații precum actuala criză COVID-19, care prezintă o urgență extremă și imprevizibilă, COM precizează că directivele UE nu conțin constrângeri procedurale.

COM oferă, astfel, o imagine de ansamblu asupra alegerii procedurilor de achiziție disponibile pentru cumpărătorii publici și a termenelor limită aplicabile. Comunicarea detaliază situațiile în care se pot aplica diversele proceduri, fiind importante, în condițiile date, în special condițiile ce trebuie avute în vedere pentru utilizarea procedurii de negociere fără publicare.

Subliniem faptul că această comunicare este în linie cu prevederile ”Comunicării Comisiei din 2015 către Parlamentul European și către Consiliu privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil” – COM(2015) 454 final / 9.09.2015, asupra cărora au fost transmise informări prin MI nr. 1791/18.03 și MI nr. 1888/25.03.2020, dar informațiile sunt prezentate în context COVID-19.

Se recomandă consultarea cu atenție de către autoritățile de reglementare și de către autorităților contractante a prevederilor acestei Comunicări, în vederea unei gestionări adecvate a procedurilor de achiziție publică relevante gestionării crizei de sănătate generată de COVID-19. Considerăm necesară informarea pe scară larg a autorităților contractante implicate în gestionarea crizei cu privire la prevederile acestei Comunicări.