Peste 10 milioane lei fonduri nerambursabile pentru dotări la trei spitale din județul Brașov

REGIO 2014-2020 finanțează infrastructura medicală brașoveană

La începutul lunii decembrie 2018, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, a fost semnat proiectul de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru realizarea de investiții în dotarea cu echipamente medicale la trei spitale din județul Brașov. Este vorba de proiectul ”Îmbunătățirea accesului populației din județul Brașov la servicii medicale de urgență”, al cărui beneficiar direct este structura partenerială dintre Ministerul Sănătății, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Făgăraș, precum și Spitalele Clinic de Urgență pentru copii Brașov, Clinic Județean de Urgență Brașov și Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraș. Valoarea totală a cererii de finanțare este de peste 10,78 milioane lei, din care 98% vor fi fonduri nerambursabile.

Finanțarea este acordată în cadrul Axei Prioritare 8 a Programului REGIO 2014-2020, pentru investiții în infrastructura sanitară și socială care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Prin acest proiect se dorește creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar. Până la sfârșitul lunii octombrie 2019, când se va finaliza proiectul, la cele trei spitale vor fi dotate cu echipamente moderne unitățile de primiri urgențe, compartimentele de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI), precum și secțiile suport care deservesc UPU.

Obiectivul general al acestei cereri de finanțare – depusă în cadrul apelului de proiecte nefinalizate derulate de Ministerul Sănătății în parteneriat cu unitățile medicale și cu administrația publică județeană – este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări necesare infrastructurii medicale, pentru a contribui la dezvoltarea operaționalității la nivel regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european al secțiilor medicale deficitare, care utilizează aparatură uzată fizic și moral. Se vor realiza achiziții de echipamente noi, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale. Valoarea totală a proiectului este de 10.780.304,95 lei (peste 2,3 milioane euro), din care 10.564.698,89 lei (peste 2,26 milioane euro) fiind fonduri nerambursabile, restul provenind din contribuția beneficiarului.

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației la nivel regional este o prioritate, atât a administrației centrale, prin Ministerul Sănătății, precum și pentru reprezentanții administrației publice locale, a căror atribuție este cea de a monitoriza direct și a susține creșterea calității actului medical. În precedenta perioadă de finanțare am gestionat fonduri în valoare totală de peste 35 milioane euro, prin care s-a modernizat complet Spitalul județean din municipiul Sfântu Gheorghe – Covasna și au fost reabilitate zece ambulatorii, în toate cele șase județe al regiunii. În această perioadă de finanțare avem deja contractate fonduri pentru lucrări de reabilitare energetică, precum și pentru proiecte pentru dotări în ambulatorii și spitale. Practic, vom coordona investiții de aproape 300 milioane euro pentru creșterea confortului termic și a gradului de curățenie în unitățile medicale, precum și pentru a se achiziționa echipamente moderne, destinate îmbunătățirii calității actului medical. Considerăm că aceste investiții vor duce, pe termen scurt și mediu, la diversificarea gamei de tratamente sau analize care se pot desfășura în unitățile medicale care beneficiază de fonduri publice europene prin Programul REGIO, iar pe termen lung la scăderea incidenței bolilor în rândul populației”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.