Autoritatea de Management pentru POAT 2014-2020 a publicat ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură pentru 5 domenii

Guvernul României a aprobat OUG 88/27.05.2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Autoritatea de Management pentru POAT 2014-2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat la data de 17 iulie 2020 ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic.

Alocarea propusă prin POAT pentru sprijinirea pregătirii documentațiilor tehnico-economice pentru cele 5 domenii este de 304.031.854 lei la nivel național, din care Regiunii Centru îi revine 42.530.243 lei.

Următoarele categorii de beneficiari pot solicita sprijin pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice:

  • unitățile administrativ teritoriale locale/ județene pentru proiectele destinate mobilității urbane și regenerării urbane;
  • UAT județe sau parteneriate între acestea și/sau între acestea și autorități publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes județean;
  • unitățile administrativ teritoriale pentru proiectele de infrastructură publică de turism, inclusiv obiective de patrimoniu;
  • Ministerul Tineretului și Sportului (MTS)/ unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate infrastructurile de tip centre de agrement/ baze turistice (taberele școlare).

Solicitanții proiectelor depuse în cadrul apelului aferent OS 1.1 sunt reprezentați de parteneriatele constituite dintre Agențiile pentru Dezvoltare Regională din regiunile mai puțin dezvoltate ca lider de parteneriat cu beneficiarii a căror fișe vor fi selectate.

Metodologia de selecție a fișelor de proiecte ce vor obține sprijin prin intermediul POAT 2014-2020, aplicabilă pentru Regiunea Centru, este disponibilă aici.