Metodologie de selecție a fișelor de proiecte ce vor obține sprijin prin intermediul POAT 2014-2020

ADR Centru a revizuit în data de 14 august 2020 metodologia de selecție a fișelor de proiecte din Regiunea Centru ce vor obține sprijin prin intermediul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020.

Metodologia se aplică la nivelul Regiunii Centru, pentru selectarea fișelor de proiect ce vor obține sprijin pentru pregătirea de proiecte în domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană și infrastructură rutieră de interes județean, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu.

Acestea sunt eligibile spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

Noul termen limită de depunere a fișelor de proiecte este data de 31.08.2020. Acestea se transmit pe adresa de e-mail: programe@adrcentru.ro.

OUG nr. 88/ 27.05.2020 și Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură pentru cele 5 domenii se pot consulta aici.