Documente de programare europene si nationale

Uniunea Europeana a demarat pregatirile pentru noua perioada de programare 2014-2020, incepand inca din 2010 cu adoptarea Strategiei Europa 2020 si publicarea Raportului al cincilea privind coeziunea economica, sociala si teritoriala, continuand in 2011 cu trasarea bugetului pentru perioada 2014-2020 si ulterior cu publicarea propunerilor de regulamente, si apoi in martie 2012 cu publicarea primei propuneri a Cadrului Strategic Comun.

Prin toate aceste documente Comisia Europeana a propus mai multe schimbari importante ale modului in care politica de coeziune este conceputa si pusa in aplicare, si anume:

  • concentrarea tematica asupra prioritatilor Strategiei Europa 2020 privind cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii;
  • orientarea pe rezultate si performanta – intarirea rolului monitorizarii si evaluarii sistemului de indicatori;
  • posibilitatea elaborarii de programe multi-fond in cazul implementarii fondurilor structurale;
  • consolidarea coeziunii teritoriale;
  • simplificarea implementarii.

Pachetul legislativ pentru perioada 2014-2020

Noile regulamente care vor guverna investitiile politicii de coeziune in perioada 2014-2020 au fost adoptate de Consiliul Uniunii Europene si publicate in Jurnalul Oficial al UE in 20 decembrie 2013. Mai jos sunt [...]

Detalii

Acordul de Parteneriat 2014-2020

Acordul de Parteneriat este documentul elaborat de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, in colaborare cu actorii socio-economici, care stabileste strategia, prioritatile si cadrul institutional [...]

Detalii

Programul National de Reforma

Pornind de la obiectivele Strategiei Europa 2020, Romania si-a stabilit, prin Programul National de Reforma, prioritatile si obiectivele proprii care fixeaza cadrul si directiile de dezvoltare economica [...]

Detalii

Cadrul Financiar Multianual 2014-2020

Cadrul financiar multianual nu reprezinta bugetul UE pentru o perioada de șapte ani, ci un mecanism menit sa asigure previzibilitatea cheltuielilor UE și, in același timp, respectarea unei discipline bugetare [...]

Detalii

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii a fost lansata de Comisia Europeana in martie 2010 si aprobata de sefii de stat si de guvern din statele membre in iunie 2010. [...]

Detalii